Комисията за финансов надзор /КФН/ започва приоритетно интензивна работа по изработване проект на Наредба за утвърждаване на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Проектът на Методиката е предоставен от Гаранционният фонд, а за подготовката му е бил използван външен консултант. КФН, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика имат четири месеца от предвидените по закон шест месеца за приемането на Наредбата, с която да се утвърди Методиката. Крайният срок, в който трябва да е готова Наредбата е 7 декември 2019 г., като в това време се включва и общественото обсъждане, което трябва да се проведе.

Днес председателят на КФН Бойко Атанасов е изпратил писмо до МЗ и МТСП за съставяне на работна група по приемането на Наредба, с която се утвърждава Методиката. Тя ще бъде оглавена от Илиана Христова, зам. председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

"Именно в ситуация на скъсени срокове за работата на експертите ни и поради изключителната важност на темата, ние ще вложим всичките си усилия на първо място, за да спазим ангажимента пред обществото. На второ място, ние сме отговорни пред българските граждани да представим адекватна държавна позиция, когато става въпрос за загуба на човешки живот при инцидент на пътя. На трето място, именно регулаторът е отговорен да следи за финансовата стабилност в сектора на застраховането", посочил Атанасов цитиран от пресцентъра на КФН.