Германската икономика не отбеляза растеж през последното тримесечие на изминалата година спрямо предходните три месеца, показват последни данни на немската официална статистика Destatis.

Брутният вътрешен продукт на Германия стагнира в края на 2019 година (0,0%) след повишение с 0,2% през предходните три месеца, потвърждавайки експресната оценка на федералната статистика.

Негативно влияние върху немската икономика през последното тримесечие оказва свиването на износа, стагнацията на домакинското потребление и слабото нарастване на правителствените разходи.

На годишна база растежът на БВП на Германия се забави през четвъртото тримесечие на 2019 до 0,4% от 0,6% през предходните три месеца.

За цялата изминала година водещата европейска икономика нарасна с едва 0,6%, отбелязвайки най-слаба експанзия от шест години насам (от дълговата криза в еврозоната през 2013 година), като по този начин беше потвърдена предварителната оценка на федералната статистика.

Германския износ се сви през последното тримесечие с 0,2% спрямо предходните три месеца, докато вносът нарасна с 1,3%, като негативният нетен търговски баланс отне 0,6 процентни пункта от растежа на водещата европейска икономика в края на 2019 година.

В същото време потреблението на домакинствата, което беше основен генератор на растежа на германската икономика през последните години, остана на нивото от предходния месец, докато правителствените разходи се увеличиха с едва 0,3% на тримесечна база. По този начин държавните разходи добавиха 0,1 процентни пункта към БВП на Германия, докато частното потребление не допринесе за икономическия растеж.

Бруто образуването на основен капитал в строителния сектор се повиши с 0,6% поради мекото зимно време, но бруто образуването на основен капитал в машини и оборудване се понижи с цели 2,0%.

Трудово заетите хора в Германия нараснаха през последното тримесечие с около 300 хиляди (с 0,7%) спрямо година по-рано, достигайки 30-годишен връх от 45,5 милиона (най-голяма заетост след Обединението на Германия през 1990 година). Destatis обаче отбеляза, че темпото на растеж на заетостта се забави значително с течение на изминалата година и беше значително по-ниско, отколкото през предходните години.