Пакет от нови мерки за подкрепа на икономиката в полза на фирмите, свободните професии и заетите лица обяви днес в изявление гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, съобщи АНА-МПА.

Премиерът припомни, че през 2020 г. в подкрепа на икономическата активност в условията на пандемия са били отпуснати 24 млрд. евро, а с настоящия пакет на стойност 2,5 млрд. евро подкрепата за гръцката икономика през 2021 г. достига до 11,6 млрд. От новите мерки ще могат да се възползват над 500 000 дружества и самонаети лица, както и милиони работещи.

Какви мерки залага планът "Мицотакис"

От април започва седмият кръг на държавно финансиране с преференциални кредити (т.нар. "подлежащ на връщане аванс") за дружествата, които са имали намален оборот от януари до март. Кръгът на получателите на подкрепата ще бъде разширен и тя ще обхване всички засегнати сектори, включително търговията на дребно, общественото хранене и всички браншове, в които са наложени ограничения. Увеличава се и размерът на кредитирането - от 1000 евро за самонаето лице до 100 хиляди за определени категории фирми.

Тези, които са били включени в първите три кръга на държавното кредитиране ("аванс") и са имали значителен спад на оборота през 2020 г., се освобождават от 30 до 50 процента от задължението да погасят кредита. Вноските за погасяване се увеличават от 40 на 60, а ако сумата бъде погасена наведнъж, това става с отстъпка от 15 процента. По този начин голяма част от подкрепата се превръща в безвъзмездна.

С цел защита на работните места държавата ще субсидира значителна част от постоянните разходи, извършени през 2020 г., които не са били покрити от други мерки. Субсидията ще има формата на отстъпка от бъдещи данъчни и осигурителни задължения, за да могат фирмите да се рестартират след кризата с възможно най-малко тежести.

Програмата "Мост" за уреждане на кредитни задължения за първи път ще включва не само домакинства, но и дружества. За първи път тя ще субсидира не само лихвите, но и главницата на кредитите. При редовно обслужваните кредити помощта ще достига до 90 процента от вноските, а при просрочените - до 80 процента.

Данъчните и осигурителните задължения на засегнатите от ограниченията фирми за март ще бъдат отсрочени. Запазва се и освобождаването на нежилищните площи от наем и през този месец.