- Г-жо Зарева, каква е ролята на въглищата за енергетиката на България? Как ще се отрази на страната ни политиката на ЕС, която е за постепенно затваряне на въглищните централи?

- Въглищните централи са пряко свързани не само с икономическото развитие на страната ни, но и с нейната национална и енергийна сигурност. Не смятам, че ще има ползи за България, ако бъде прекратено използването на въглища. Това ще окаже негативно влияние върху енергийната ни система. У нас около половината ток се произвежда именно от въглищата. Ние сме държава, която притежава богат ресурс на тези изкопаеми горива. Въглищата са част от производството на енергия и няма да е добре да се лишим от тях. Не ме разбирайте погрешно, ние сме "за" въвеждането на алтернативни горива. Ние сме "за" въвеждането на новите технологии и методи, чрез които ще се намали замърсяването на въздуха, почвата и водата. Но затварянето на въглищните централни не е необходимо. Това няма да понижи толкова емисиите на въглероден диоксид, колкото някои експерти смятат.

- Какви са Вашите наблюдения? Осъзнават ли предприятията, че трябва да работят по-екологично и да влагат немалък ресурс, за да са екологосъобразни?

- Тук не става въпрос за осъзнаване. Има законови изисквания, които трябва да бъдат стриктно изпълнявани. Днешните топлофикационни предприятия влагат големи парични средства в закупуване на ново и модерно оборудване на техните съоръжения, за да се намали замърсяването на въздуха. Дружествата изграждат нови и модерни очистващи инсталации точно за да се намалят количествата вредни емисии.

- Все пак е започнал преходът към зелената енергия. Той не може и не трябва да спре. Как ще оцелеят централите на въглища?

- Преходът към чистата енергия е важен, но не е бърз и лесен. Според мен това трябва да се превърне в споделена световна позиция. Неслучайно българските политици пледират на най-високо ниво за такава световна солидарност. Какъв е смисълът да затворим всичко в Европа, докато в същото време в Китай се строят и работят голям брой ТЕЦ-ове? Европа е отговорна само за 9% от отделяния в света въглероден диоксид. А с останалите 91 процента какво правим? Не трябва да се взимат крайни и резки решения. Трябва да се помисли до какво ще доведе всяко едно наше действие.

Знаете ли, иронично е, че източниците на енергия, от които се опитваме да се отдалечим, като въглищата, всъщност могат да подпомогнат навлизането на възобновяемите източници в някои случаи. Традиционните източници на енергия могат да бъдат мост към чисто енергийно бъдеще. Чрез разнообразяването на енергийния им микс чрез нови горива, като например модифицираното гориво от РДФ, за да произвеждат те по-чиста енергия, както и със строг контрол на дейността им с цел опазване на околната среда и въздуха. Само по този начин въглищните централи ще успеят да спазят изцяло директивите на Европейския съюз по отношение на ограничаване на глобалното затопляне и преминаване към чиста енергия. Смятам, че чрез тези подобрения ще успеем да сме в съответствие с целта, която ЕС си е поставил - намаляване на емисиите с 80 до 95% към 2050 г.

- Виждате ли оползотворяването на РДФ като бъдеще в енергетиката?

- Това е един от начините, за да преминем плавно към прехода към нисковъглеродни емисии. В ТЕЦ "Бобов дол" взехме решението да оползотворяваме РДФ, защото то е чисто гориво. При него не се отделят вредни емисии. Така произвеждаме чист продукт. Нашата цел е да осигурим по-качествен енергиен ресурс за производство на енергия. За да сме адекватни към актуалната обстановка в сектора, ние прилагаме работещи европейски практики. Правим инвестиции, за да са технически изправни нашите съоръжения. Внедрили сме алтернативни горива и сме се погрижили да имаме очистващи инсталации, за да не се допусне замърсяване на въздуха. Задачата ни е да осигурим нисковъглеродна и евтина енергия за домакинствата и бизнеса. ТЕЦ "Бобов дол" покрива екологичните стандарти и работим, за да намалим замърсяването на въздуха. Ние гарантираме доставките на електричество и запазването на енергийната независимост на България.

- Нека завършим с това - имат ли бъдеща почва всички усилия в посока запазване на централите на въглища на база на целия отпор от страна на ЕС?

- Вярвам, че стратегията на България за въглищните централи ще допринесе за постигането на енергийните цели на ЕС към 2030 г. и 2050 г. Нека никога не забравяме, че България има два основни източника на електрическа енергия - въглища и АЕЦ "Козлудуй". Въглищата осигуряват около половината от електричеството в страната, а ядреното гориво - около 30 на сто. Останалата част се покрива от възобновяеми източници. Това е истината! Апелирам да работим в посока развитието на въглищните централи. Да се вложат достатъчно средства за удължаване на живота им, за тяхното модернизиране и адаптиране към европейските стандарти!