Вторият пакет от икономически мерки на гръцкото правителство на обща стойност 3,8 млрд. евро за справяне с последствията от коронавируса беше обявен от министъра на финансите Христос Стайкурас, съобщи АНА-МПА и БТА.

Стойността се разпределя на 2 млрд. евро от държавния бюджет (1 млрд. за фирмите и 1 млрд. за работещите) и на 1,8 млрд. евро от специалния европейски фонд. Както обясни Стайкурас, абсолютно условие за подкрепа към фирмите е те да не предприемат освобождаване на персонал.

Мерките, които ще бъдат предприети, са следните:
1. Отлагане на плащането на данъци и осигуровки до 31 юли за компаниите, които са засегнати най-силно. Според изчисленията става дума за около 200 хиляди фирми с приблизително 600 хиляди служители.

2. Финансиране на фирми под формата на подлежащ на възстановяване аванс за справяне с намаляването на оборота и с разходите на възнаграждения и други цели. Тази мярка се оценява на около 1 млрд. евро.

3. Работещите, на които трудовите договори се прекратяват временно, ще получат в началото на април обезщетение от 800 евро, а държавата ще покрие осигурителните и здравните им вноски. За 4 месеца се отлагат данъчните им задължения през март. Смята се, че мярката ще засегне около 500 хил. души, а стойността й е около 450 млн. евро.

4. За самонаетите лица и едноличните търговци всички данъчни задължения се отлагат с 4 месеца.

5. Допълнителни 1,8 млрд. евро ще бъдат усвоени веднага от специалния европейски фонд за укрепване на ликвидността, заетостта и доходите на работещите.

6. От 24 процента на 6 процента се намалява до края на годината ДДС върху маските, ръкавиците, дезинфектантите, кърпичките, сапуна и изобщо върху хигиенните и защитните продукти. Същото се отнася до етиловия спирт, който се използва за производството на дезинфектанти.

7. Дружествата, които прекратяват дейността си, ще внасят през март и април 60 процента от наема за помещенията си. Същото ще се отнася и до основното жилище на работещите. За 4 месеца се отлагат и вноските за погасяване на просрочени данъчни задължения.

8. Запазва се съществуващият режим за данъка върху недвижимите имоти, като новите данъчни оценки ще влязат в сила от следващата година.

9. Независимият орган за публичните приходи ще пристъпи към незабавно изплащане на всички просрочени задължения на държавата към дружества и физически лица.

10. Облекченията от страна на банките и съответните мерки за фирмите ще се отнасят и до физически лица. Предвиждат се финансови инструменти за укрепване на ликвидността на фирмите. Гръцкият банков съюз ще определи банковите трансакции, за които не се изисква физическо присъствие с цел защита на банковите служители и на клиентите. И накрая, предприемат се мерки за защита на фондовия пазар.