Фирма уволни 60 шивачки във Велико Търново. За предстоящото масово съкращение е подадено писмено уведомление в Дирекция "Инспекция по труда", съобщи за Фокус директорът на структурата инж. Невена Стефанова.

Тя уточни, че предстои проверка за това дали се спазват всички законови процедури. Освен това допълни, че броят на уволнените ще е над 10% от всички служители, това е и причината процесът да се счита за масов.

Информация за това дали предприятието ще бъде изцяло закрито към момента няма.

"Ние ще проверим дали работниците са събирани и уведомени за предстоящите дейности, дали е направен подбор. Това включва процедурата по масови уволнения", коментира още инж. Стефанова. Данни за нарушения на трудовото законодателство от горепосочената фирма не са регистрирани. Това е първото за годината подобно съкращение.

През юни дирекцията е проверила общо 109 предприятия във всички сектори на икономиката. Констатираните нарушения са 270, като 74 тях свързани с организацията и управлението на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд.

"Тези по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси са 27. За неспазването на хигиена на труда са установени 12. По трудовите правоотношение нарушенията са 141 броя, като най-честите са по заплащането на труда и работното време. В резултат на извършените проверки са дадени 257 задължителни за изпълнение предписания", посочи още експертът.

Съставените актове са 17. През отчетния период е установено изплащане на работни заплати в размер на 49 578 лева.