С ръст на БВП от 3% за третото тримесечие на 2018 година България е една от държавите в Централна и Източна Европа със забавен темп на развитие спрямо миналата година. Това сигнализира междинен доклад на международната застрахователна компания Euler Hermes, цитирана от Инвестор. Според експертите страната продължава да изостава и от средния икономически растеж за региона, който е 4,3%.

"Данните потвърждават прогнозата на Euler Hermes за стабилен икономически ръст с леко забавяне у нас. Към момента системата за оценка на риска не дава индикации за най-високо ниво на тревога за нито един от секторите в българската икономика. Все пак продължаваме да следим с повишено внимание строителството и транспорта. Общият рейтинг на риск на България в системата на Euler Hermes остава непроменен - B2*, което е в средната зона", коментира Камелия Попова, управител за България.

Отличник в Централна и Източна Европа за периода е Полша с ръст на БВП от 5,7% спрямо същия период на миналата година. На второ място е Латвия с 5,5%, а третото е за Унгария с 5%.

С по-бавен ръст от България са Литва с 2,7% и Чехия с 2,3% заради намалено производство и износ при автомобилостроенето. Въпреки известното забавяне на икономически растеж в Румъния, в края на третото тримесечие постигнатото ниво е 4,1%.

"Важно е да фокусираме вниманието на българския бизнес върху търговските отношения с партньори от Турция и Румъния, които са ключови и за износа, и за вноса. Фискалните турболенции в Турция и индикациите за прегряване в румънската икономика повишават риска за партньорите от България", предупреждава Камелия Попова.

Тя препоръчва застраховка за кредитния риск, която да обезпечи сделките. "През 2018 година индикираме ръст на интереса към тази опция не само от големи, но и от средни компании у нас", допълва тя.

Според анализаторите заради допълнителни корекции за тримесечието с данните за Естония, Словения и Хърватия, както и заради очаквано допълнително забавяне в последното тримесечие, регионът на Централна и Източна Европа ще завърши 2018 година със среден ръст от 4,1%. Това е индикация за леко забавяне на темпа спрямо 2017 година, когато бе постигнат растеж от 4,7%.