Министърът на енергетиката в оставка Румен Радев посочи три основни направления, в които трябва да се положат усилия за постигането на окончателно споразумение между "Булгаргаз" и турската държавна енергийна компания "Боташ", по време на заседанието на временната комисия на Народното събрание, посветена на този въпрос, проведено в четвъртък.

На първо място, според Радев, трябва да се оптимизира капацитетът. "Това, което сме имали нееднократно предвид, е да се въведе сезонна неравномерност, тъй като това има смисъл от гледна точка на пазара", посочи той, допълвайки, че е нормално зимният капацитет да бъде по-висок.

По мнението на министъра в оставка относно дневната такса "Булгаргаз" трябва да търси абсолютната стойност и размер, т.е. имат възможност да предоговарят не само структурата, но и стойността на тези такси. Като друг важен момент в тази точка Радев отбеляза възможност да се заплаща такса според направен пренос, а не фиксирана такса.

Третият фактор, на който според министъра в оставка трябва да се обърне внимание, е срокът на действие на договора да бъде опционен.

Радев допълни, че по отношение на неустойките е смущаващо да се дължи неустойка за целия срок на договора, както е първоначално замислено. По мнението на енергийния министър в оставка неустойките следва да бъдат симетрични - неустойките, които са приложими към единия контрагент - "Булгаргаз", да са съотносими и към "Боташ".

Както потвърди и изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева, разговорите се водят именно в тези насоки. Радев изрази надежда, че скоро ще се стигне до видим напредък от тези разговори.

Златева обясни, че "Булгаргаз" заплаща една обща сума, която включва в себе си стойност на слот, регазификация, съхранение, пренос и капацитет на изходна точка. В споразумението няма разбивка по отделни компоненти. "Не можем да предоставим разбивка, а общият капацитет, който "Булгаргаз" може да достави в рамките на една календарна година - 14 карга. За тях "Булгаргаз" плаща съответната такса и компонента "гъвкавост", защото плащаме за по-големи количества, отколкото реално можем да доставим", каза Златева.

По думите на директора на "Булгаргаз" една от точките, върху които се преговаря с "Боташ", е структуриране на дневната такса - първо да бъде постигнато общото ѝ понижаване и второ, тя да бъде структурирана, както са таксите, които се плащат в други европейски оператори, да бъдат остойностени отделните компоненти.

"Тези компоненти да бъдат базирани от една страна на твърда част, която е такса за капацитет и такса за пренос, а другата част да бъде променлива на база на реално доставените карга на терминалите в Турция", посочи Златева. Тя припомни, че това, което дружеството прави, е да гарантира търговете за доставка на природен газ, произхода на природния газ и сигурността на доставките.

На въпрос доколко гражданите носят тежестта за таксата, която се начислява, Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), обясни, че КЕВР работи само с количества, които са реално пренесени и внесени от "Булгаргаз" като обществен доставчик. "Във връзка с това въвеждаме като ценообразуващ елемент таксите, които плаща "Булгаргаз" за регазификация, съхранение, достъп и пренос, само в месеците, когато се използват терминалите за регазификация в Турция", допълни той.

По думите на Иванов, въпреки че номиналният капацитет, който се резервира, е значително по-голям, се отразяват само реалните количества, които са пренесени.

По отношение на становището на комисията по обсъждания договор председателят на КЕВР уточни, че комисията не е сезирана по договора, за да дава своето становище по него.

Следващото заседание на комисията ще бъде закрито и на него ще бъде направено изслушване на ДАНС.