Страните, които зависят от изкопаеми горива, може да загубят 51% от приходите си от петрол и газ при преминаване към нисковъглеродна икономика през следващите две десетилетия. Прогнозата е на лондонският център за анализи Carbon Tracker, който се занимава с изследвания за въздействието от изменението на климата върху финансовите пазари (Beyond Petrostates). В последния доклад на Центъра се анализира, в каква степен енергийният преход и неизползването на изкопаеми горива ще повлияе върху икономиката и държавните финанси на страните, които добиват петрол.

Докладът се фокусира върху 40 страни, които в най-голяма степен зависят от приходите от изкопаеми горива и в частност нефт и газ. Те може да се лишат от 13 трилиона долара (очаквани) приходи в следващите 20 години, ако търсенето спадне, заради затягане на глобалната политика за климата, насочена към постигане на целите на Парижкото споразумение. От Carbon Tracker смятат, че заради намерението на света да постигане климатичните цели търсенето на петрол ще спадне много по-бързо отколкото, например, очакват от ОПЕК.

Според доклада, бедните страни в света, зависещи от петрола, ще понесат най-големи щети при прехода от изкопаеми горива. 19 държави, които може да пострадат в най-голяма степен, с общо население от 400 милиона души, може да се сблъскат със спад на приходите от 20%, което ще доведе до загуба на работни места и съкращаване на обществените услуги. От тези 19 държави, 10 попадат в списъка на най-бедните, според Индекса за човешко развитие на ООН.

Сред тези страни са петролните монархии от Близкия Изток, Азербайджан, африканските държави. "Много от страните, които най-много ще пострадат от загубата на приходи са бедни. В някои случаи те имат също така и бързо нарастващо население, например Нигерия и Ангола", пише в доклада. В него се препоръчват решителни политики за смекчаване на въздействието.

3е-news.net