Европейската комисия съобщи, че оттегля два иска срещу България, заведени в Съда на ЕС. Исковете са свързани с прилагането на европейските правила за авторското право.

През декември миналата година ЕК заведе иск срещу нашата страна заради това, че не е била уведомена за въвеждането на европейските правила в националното законодателство за съвместното управление на авторското право и сродните му права, и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн. Срокът за въвеждане на правилата бе до 10 април 2016 година.

Преди пет месеца ЕК призова за глоба срещу България от по 19 121,60 евро на ден (до отстраняване на пропуска). Наказателните процедури бяха открити през май 2016 година. Европейските правила в посочената област целят да подобрят начина, по който се ръководят всички организации за съвместно управление чрез създаване на общи правила, прозрачност и финансова дисциплина.

В днешното съобщение се отбелязва, че след предявяването на съдебния иск нашата страна е изпълнила необходимите изисквания.