Покритието на работещите с колективни трудови договори в България е едва 28 процента, а новата европейска Директива за справедливи и адекватни минимални работни заплати поставя минимално изискване за този показател в страните-членки от 70%. Това заяви президентът на

КНСБ Пламен Димитров на организирана от синдиката и фондация "Фридрих Еберт" конференция, посветена на необходимостта от ратифициране на Конвенцията на Международната организация на труда за насърчаване на колективното договаряне.

"Директивата предполага тези държави, които не са го постигнали, да направят национални планове, най-вероятно 2-годишни национални планове, и да се докладват в рамките на европейския семестър", каза Пламен Димитров.

От профсъюза са категорични, че насърчаването на колективното трудово договаряне няма алтернатива, "това е пътят".

Анализ на КНСБ сочи, че там където има сключени колективни трудови договори, доходите на работещите са с поне 12 процента по-високи.