Европейската комисия одобри румънска схема за подпомагане на изграждането и модернизирането на системите за централно отопление, базирани изключително на възобновяеми енергийни източници. От Изпълнителния орган на администрацията в Брюксел заявиха, че средствата от 150 милиона евро са предназначени за преминаване от изкопаеми горива към по-екологични решения, които са в съответствие с целите на Европейската зелена сделка.

"Тази мярка е възможна и благодарение на европейския инвестиционен план за Зелена сделка. За да се разгърне потенциалът на централното отопление и то да допринася за прехода към климатично неутрална икономика, планът дава на държавите-членки по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за предоставяне на подкрепа за генериране на централно отопление, в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ", обясни и изпълнителният заместник-председател на ЕК, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестагер.

3e-news.net

Румъния възнамерява да изгради и ремонтира основно поредица от инсталации и разпределителни мрежи за централното си топлоснабдяване. Проектите за обновяване ще могат да кандидатстват за финансиране на максимум 20% от общата инвестиция. Планираната подкрепа ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства от дела на Румъния в структурните фондове на ЕС, информира Balkan green enrrgy news..

Блокове с обща мощност до 60 MW в Топлофикациите за централното отопление ще бъдат допустими за финансиране и обновяване и с държавна подкрепа. Съществуващите системи за централно отопление генерират топлина предимно от котли, които работят на газ или на въглища. Мярката има за цел да подпомогне инвестициите в инсталации за централно отопление до общо 60 MW мощност, като подкрепяните източници ще бъдат котли на биогаз, биомаса и геотермална енергия. Очаква се това да доведе до общо намаляване на емисиите на парникови газове с до 48 000 метрични тона CO2 и други замърсяващи вещества, добавят от ЕК. Схемата е проектирана да бъде приложена до 2023 г.

Насоките на ЕС за държавна помощ предвиждат проектите да отговарят на критериите за ефективно централно отопление, определени в Директивата за енергийна ефективност (EED).

В България все още няма действащи планове за изграждане на нови блокове, захранвани с биомаса или биогаз, подкрепяни с европейско финансиране. В няколко по-малки градове у нас има изградени проекти за топлофикации , като например в Банско и Смолян. Проектът в Смолян обаче не успя да се осъществи поради редица проблеми. Централите на биогаз у нас се използват основно в земеделието като на няколко места хората възроптаха публично срещу подобни инвестиции. Последно така се случи в централа в пловдивското с. Труд, която според местните хора е обгазявала населените места в региона.

Към момента основният фокус на българските топлофикации в големите градове е подмяната на горивния източник и всички компании вече планират да използват природен газ за подгряване на топлата вода. Така няма да се употребяват повече въглищата като енергиен източник, отхвърлен от ЕС.