Бизнесът очаква ръст на икономиката и доходите през следващата година. Асоциацията на индустриалния капитал прогнозира ръст на Брутния вътрешен продукт в размер на 3,8%.

Повече от половината от анкетираните очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да нараснат, а според 1/3 ще запазят нивата си от настоящата година.

Сходни са данните и за очакваните финансови резултати. Половината от предприятията смятат, че ще увеличат печалбите си през следващата година. Сериозни са прогнозите за ръста на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови работни места.

Над 60% от мениджърите участвали в анкетата са посочили, че в техните компании се очаква увеличение на заплатите, а 40 на сто от тях смятат, че ще разкрият и нови работни места. Около 40% са и мениджърите, които имат намерение да увеличат инвестициите си в бизнеса.

Анализаторите отбелязват, че година по-рано българските предприемачи са били значително по-големи оптимисти по отношение развитието на своя бизнес.