България и Черна гора създават двустранна работна група за сътрудничество в областта на енергетиката. За това се договориха министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова и черногорският й колега - министърът на икономиката г-жа Драгица Секулич по време на разговори в град Подгорица. В срещата участва и изпълнителният директор на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД г-н Ангелин Цачев, съобщи пресцентърът на министерството на енергетиката.

В рамките на работната група експертите ще анализират възможността за коопериране, което ще осигури възможност на българската страна да реализира износ на електроенергия чрез новата инфраструктура на подводния електропровод между Черна гора и Италия, който ще бъде въведен в експлоатация в края на 2019 г. В рамките на срещата министър Секулич информира българската страна за статуса на проекта.

В тази връзка и в контекста на реализацията на проекта за изграждане на АЕЦ "Белене", съвместната работна група ще анализира възможностите за реализацията на произведена в България електроенергия през територията на Черна гора. Ще бъдат разгледани и опциите за пазарни обединения между страните.

По думите на министър Петкова, след въвеждането в експлоатация на инфраструктурата на подводния кабел, Черна гора ще заеме важно място в електроенергетиката на региона. "Сътрудничество между двете страни ще гарантира сигурност при преноса и търговията на електроенергия в региона на Югоизточна Европа", подчерта тя.

По време на среща със заместник министър-председателя и министър на земеделието и горите на Черна гора г-н Милутин Симович министър Петкова заяви, че България приветства предприетите от Черна гора действия за транспониране на законодателството в областта на енергетиката на ЕС.

Двете страни се договориха следващото заседание на съвместната междуправителствена комисия да се проведе през м. ноември.