Депутатите ще трябва да избират нови членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от общо 5 предложения. От тях само две номинации са на нови лица. Трима от предложените - Ремзи Осман, Георги Златев и Александър Йорданов, бяха в състава на регулатора, но отпаднаха при жребия, теглен в началото на месеца по процедурата за обновяване на КЕВР. Новите кандидатури са Пенка Трендафилова, предложена за комисар във водния сектор, и Евден Николов, номиниран за комисар в областта на енергетиката. Един от тях ще отпадне, тъй като овакантените след жребия места са само четири. Кандидатите ще бъдат изслушани първо в енергийната комисия, а после одобрени след гласуване в пленарна зала.