През миналата 2017 година половината от всички инвестиции във ВЕИ в света, които са били 279.8 милиарда долара, са направени от Китай, става ясно от доклад на Bloomberg New Energy Finance.

Китай е увеличил инвестициите си на годишна база с 30% и така стана №1, измествайки досегашния лидер САЩ почти три пъти. Заедно с други две бързо развиващи се икономически държави Индия и Бразилия държи 63% от глобалните инвестиции във ВЕИ.

Две трети от инвестираните китайски пари във ВЕИ са насочени към слънчевата енергия. Китай вече има фотоволтаични мощности до 78 Гвт и превръща във фотоволтаични централи дори неработещи открити мини. Стремежът на Пекин е делът на ВЕИ да достигне 60% от използваната в страната електроенергия, при сегашни 20%.