Това е с почти 2,3% повече в сравнение с 2016 г. Тонажът през миналата година е бил 1,609 млн. тона.

„Поради отмени, наложени от страна на Raben, през 2017 г. годишната цел бе намалена до 4 милиона пратки. Партньорите имат значително повече предадени пратки в мрежата и общият брой дори превишава този от 2016 г. – не сме очаквали толкова силно положително развитие“, заяви Уве Майер, главен изпълнителен директор на компанията „System Alliance Europe Agency“.

На проведеното общо събрание на акционерите се взе решение за разширяване в рамките на ЕС, както и в някои страни извън ЕС. В следващите няколко години към мрежата трябва да бъдат свързани общо още двадесет държави, включително: в Източна Европа, както и в държавите от Магреб. В момента кооперацията се състои от 57 партньори, които са представени в 32 европейски страни с 179 компании.