Европейската комисия представи днес доклад за системата за бърз обмен на данни за опасни изделия. Според документа миналата година националните власти са използвали системата още повече, като са изпратили над 2000 сигнала.

Начело в списъка на опасните изделия, които са открити и изтеглени от пазара, са играчките, автомобилите и мотоциклетите. Получените сигнали са довели до почти 4000 последващи действия, като например изтегляне на стоки от пазара. Това показва, че всички национални власти са следили внимателно сигналите в системата и са взели всички необходими мерки, допълва ЕК.

Потребителите все по-често купуват стоки по интернет от държави извън ЕС. Предизвикателството днес е тези стоки да отговарят на изискванията на ЕС за безопасност. Много от опасните изделия, за които е подаден сигнал, се продават също на онлайн платформи или пазари. Комисията насърчава сътрудничеството с международните партньори и онлайн платформите, за да се предотврати достигането на опасни изделия до европейските потребители. На 1 март ЕК отправи препоръка с мерки, които онлайн платформите и държавите в ЕС могат да предприемат, за да се борят по-успешно с незаконното онлайн съдържание, включително опасните стоки.

Миналата година видовете стоки, за които най-често са подавани сигнали, са били детските играчки (29 на сто), следвани от моторните превозни средства (20 на сто) и облеклата, текстилните изделия и модните стоки (12 на сто). Най-често са изпращани сигнали за опасности от нараняване (28 на сто) или химическо натравяне (22 на сто).

По-голямата част от опасните стоки, за които е подаден сигнал, са внесени от държави извън ЕС. Китай е на първо място сред страните на произход с 53 на сто (1155 сигнала). Комисията продължава да си сътрудничи тясно с китайските власти - обсъждат се конкретни случаи и се предприемат различни действия. Броят на уведомленията за опасни стоки с произход от ЕС е бил 413 (26 на сто).

Следващи стъпки

Системата за бърз обмен на информация е важно средство, което националните власти използват за прилагане на законодателството на ЕС за защита на потребителите. За да се подобри прилагането, през април ЕК ще представи "нов търговски механизъм за потребителите", който ще обнови действащите правила в защита на потребителите. Комисията ще продължи да работи по осъвременяването на системата за бърз обмен на информация, което ще даде възможност на властите и предприятията да осигуряват на потребителите по-добра защита от опасни стоки.