Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември. Това се казва в разпространено до медиите съобщение на организацията на работодателските организации АОБР, в която членуват: Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфед3ерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).