Забавящият се икономически ръст и “Панамагейт“ бяха двете основни теми на традиционните срещи на финансовите министри с МВФ и Световната банка във Вашингтон. По данни на МВФ, България и Източна Европа като цяло са с по-нисък икономически ръст от очаквания. Това е сред причините Фондът да понижи първоначалните си годишни прогнози тази седмица. Бившият финансов министър Симеон Дянков, който участва с презентация по темата „Панамагейт“, коментира в интервю за БНР, че е убеден, че документите ще дадат доказателства за тайната приватизация в годините на прехода и у нас: Документите, които започват да излизат покрай „Панамагейт“, биха могли и в България, и въобще в страните на прехода, да ни покажат историята, в която ние се съмняваме, но нямаме достатъчно документация, а именно - как е станала приватизацията, на какви цени реално е станала. Всички смятаме, че тези цена са доста по-ниски, отколкото струват активите и излиза въпросът - къде са другите пари… А другите пари вероятно са точно в този тип офшорни сметки, платени на политици от крайните победители. Според Дянков т.нар. “задгранични дружства“ от преди прехода и от неговото начало у нас са изиграли същата роля като офшорните компании за износ на капитали извън страната: Първо, защото много малко хора са знаели за съществуването и въобще детайлите за тези задгранични търговски дружества, и в самото начало на прехода ни от комунизма, всъщност тези пари са били по сметки, точно като офшорни сметки един вид, извън България. Хората, които са знаели за съществуването им, понеже са били доста малко, са имали единствени достъп до тях и просто тези пари са останали в чужбина за собствено използване, както, според мен, и голяма част от офшорните сметки на политици, които в момента по целия свят започват да излизат една след друга, заяви бившият финансов министър Симеон Дянков в интервю за БНР.