Продажбата на МКБ Юнионбанк на ПИБ вдига дяла на българския акционерен капитал до 27.28%. До края на октомври се чака разрешение за сделката от БНБ и КЗК.До края на октомври може да се финализира сделката за покупката на МКБ Юнионбанк от Първа инвестиционна банка (ПИБ). По закон са необходими 60 работни дни, ако пред БНБ са представени и одобрени всички необходими документи. Комисията за защита на конкуренцията също трябва да се произнесе дали няма конфликт на интереси и монополно позициониране след покупката. MKB Bank, Унгария постигна договореност с ПИБ за продажбата на 100% от капитала на българското си дъщерно поделение. Досега тя беше пряк и едноличен собственик на МКБ Юнионбанк, но самата унгарска финансова институция е притежание на BayernLB Груп. До продажбата се стигна, след като Европейската комисия поиска преструктуриране на BayernLB, заради получена държавна помощ. Немската банка пристъпи към извършване на определени мерки като продажбата на свои директни и непреки участияс цел да изпълни ангажиментите си по плана за преструктуриране до 2015 г. и те засегнаха българското й дъщерно дружество. Продажбата на МКБ Юнионбанк беше обявена през есента на миналата година. Сред потенциалните кандидати бяха споменавани ПИБ, унгарската OTP (мажоритарен собственик на Банка ДСК), Централна кооперативна банка(част от групата наbdquo;Химимпортrdquo;),дори компаниятаbdquo;Юнион групrdquo;,собственост на Иван и Светослав Радеви, основатели и бивши собственици на МКБ Юнионбанк. Не е обявена цена на сделката, но много често при покупката на банкови активи натежават и нефинансовите параметри. След като придобие МКБ Юнионбанк активите на ПИБ ще са над 8.5 млрд. лв. В момента банката е третата по големина в България с 8.4% пазарен дял. След покупкатана МКБ Юнионбанк, разликата между ПИБ и втората по големина Банка ДСК (8.882 млрд. лв.) намалява. Лидер по активи остава Уникредит Булбанк с 12.7 млрд. лв. Продажбата на МКБ Юнионбанк раздвижи пазарът за банкови активи, на който сделките за смяна на собствеността са много редки. Сегашната сделка потвърди тенденцията банкови купувачида са български собственици. През последните години на криза има две големи покупки в сектора - Цветелина Бориславова преди две години придоби БАКБ, а сега ПИБ взема МКБ Юнионбанк. Въпреки че пазарният дял на местните инвеститори расте, секторът остава с доминираща чужда собственост. Докато в края на 2008 г. дъщерните дружествана големи европейски банки са притежавали близо 80% от активите, то в средата на тази година пазарният им дял се е свил с 16.2% до 65%. За сметка на това пазарният дял по активи на банките с български акционери, скача от 16.09% до 27.28%, което е почти една трета от сектора. Ръстът се дължи и на органичния растеж на три кредитни институцииndash;Корпоративна търговска банка, ПИБ и Централна кооперативна банка. В същото време банките с гръцки акционерен капитал намаляват присъствието си заради свитото кредитиране, продиктувано от стратегическите цели на европейските им централи. Чуждите инвеститори не са толкова активни като българските и засега предпочитаниятаим са само към закупуване на дялове от действащите финансови институции. Инвестиционното поделение на втората по големина руска банка ВТБ Груп притежава 10% в КТБ,син на омански шейх взема 25% от капитала на Инвестбанк, а руската Инвестбанк проявява интерес към Токуда банк.