Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент "пазар ден напред" затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа) от 584.75 лв. за MWh с ден за доставка 23 юни 2022 г. и обем от 71 971.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 10.79 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 585.91 лв. за MWh, при количество от 37 532.80 MWh. Извънпиковата енергия (34 438.60 MWh) е на цена от 583.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Рекордите държат Италия - 363.66 евро за MWh, Швейцария - 360.73 евро за MWh, Франция - 352.56 евро за MWh и Гърция - 313.87 евро за MWh. На другия полюс остават Испания и Португалия с постигнати цени от 149.86 евро за MWh с ден за доставка 23 юни 2022 г.

Подобни и по-високи стойности бяха регистрирани през месец март тази година. Рекордът е с ден за доставка 8 март, когато цената на БНЕБ достигна рекордните 839.61 лв. за MWh (429.29 евро за MWh).

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 154.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 560.60 лв. за MWh.

3e-news.net