Министърът на енергетиката Александър Николов съобщи какви са разработените схеми за подпомагане и компенсация за високите цени на тока. Освен компенсациите, които са заради скъпата електроенергия, ще се предложат и такива за потребителите на природен газ на регулиран пазар.

Общият ресурс за компенсации вероятно ще надхвърли 1,5 милиарда лева.

Разглежданият период за компенсация ще бъде валиден за 4 месеца, които са с най-висока консумация на енергийни ресурси.

Компенсациите за електроенергията ще се изчисляват спрямо реалната борсова цена в сегмента "ден напред" за юли. Това е базата, от която се тръгва от декември, т.е. 185,59 лева на мегаватчас. Съответно всички консуматори, които са подписали дългосрочни договори под тази цена, няма да получат компенсации. 

Размерът на компенсацията ще бъде 75 на сто от разликата между базова цена и реална средномесечна борсова цена за съответния месец, но не повече от 30 на сто от реалната цена.

900 милиона лева ще надхвърлят компенсациите на тази база.

Енергийният министър изтъкна, че всички предложения ще се обсъдят в Министерския съвет. 

Схемата за подпомагане е динамична, като целта ни е да отразим максимално пазарната динамика и да подпомогнем реално засегнатите потребители. Схемите ще продължат да се доразработват директно най-високо експертно ниво, за да може да посрещнем тази криза, която е най-вече ценова, каза Николов.

Разработена е схема за мрежовите оператори по прогнозите на КЕВР. Близо 350 милиона лева ще е тази мярка по текущи оценки. По този начин се намалява потенциала на бъдеща тежест на цената на тока както за битови потребители, така и за бизнеса.

Целта е до 31 декември за битовите потребители и бизнеса да има предвидимост за разходите за електроенергия, отбеляза енергийният министър.

Министърът уточни и какwа ще е подкрепата за топлофикационните дружества. "Относно подкрепата за потребители на регулиран пазар на природен газ ще предложим схема с фиксирана стойност на мегаватчас за разходите за ресурси. Това ще доведе до смекчаване на натиска за потенциално повишаване на цената на потребителите на топлинна енергия по време на отоплителен сезон. Тук общия размер на помощта ще бъде около 200 млн. лв.

За реализиране на подкрепата ще се ползват ресурси от Фонд Сигурност на електроенергийната система, дружествата под шапката на БЕХ, както и държавния бюджет, където ще бъдат планирани между 700 млн. лв. до 1 млрд. в зависимост от пазарната динамика. "Средствата от държавния бюджет ще бъдат последното перо, което ще бъде изразходвано. Самите средства ще бъдат изплащани под формата на компенсации, след като се изследват всички възможни ресурси и пера директно или индиректно свързани с енергетиката. Всички предложения подлежат на нотификация от ЕК, от решение на МС, което ще се обсъжда утре и потенциална работна група между министерство на енергетиката и министерство на финансите за финализиране и подготовка на необходимите решения. Целта е справяне и вземане на решение до 31 декември 2021 година", каза Николов, цитиран от 3eNews.