Към момента са изплатени около 4 млн. лева компенсации по програмата в помощ на небитовите потребители на електрическа енергия. Това е много малка част от общата помощ. Цялата сума е 450 млн. лева, каза служебният министър на енергетиката Андрей Живков на брифинг пред журналисти в енергийното ведомство по повод изпълнението на програмата в подкрепа на небитовите потребители на електрическа енергия, предаде БТА. Сериозната част от компенсациите ще е след 1 декември, когато ще започне фактурирането на ноемврийските сметки. Тогава крайните клиенти ще видят и двете компенсации за двата месеца накуп, обясни министърът.

По програмата за компенсиране сметките ще бъдат намалени с по 110 лева за мегаватчас използвана електроенергия.

От миналата седмица Министерството на енергетиката усилено подписва договори с търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти, и оператора на организирания борсов пазар на електроенергия. Към момента има подписани 44 договора, остават още 3-4, за да се финализират и да се обхванат на 100 процента от небитовите клиенти, които попадат в групата на тези, които ще получат помощ.

Компенсацията се отнася за всички небитови клиенти.

Част от тях получават електроенергията си от Доставчик последна инстанция. За тях вече влезе в сила и методиката за промяна на цените на доставчика от последна инстанция, благодарение на което тези цени са намалени с до 30 лева на мегаватчас. Тази помощ ще се комбинира и с помощта от 110 лева, така че общата сума за тях ще достигне до 140 лева на мегаватчас.