От вторник, 9 ноември, министърът на енергетиката Андрей Живков започва подписването на типови договори във връзка с изпълнението на програмата за компенсиране на бизнеса заради растящите цени на електроенергията, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Такива договори, с които стартира практическото изпълнение на програмата, ще бъдат сключени с търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти и оператора на организирания борсов пазар на електроенергия.

Първи сред тях, в рамките на първия ден от процедурата, са поканени ТЕЦ "Марица Изток 2", ЕСО, АЕЦ "Козлодуй", Енерго Про, ЧЕЗ и ЕВН.

Сключването на договорите е необходим етап от реализацията на програмата за компенсиране на бизнеса, която предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат подпомогнати с по 110 лв. за всеки мегаватчас използвана електроенергия.

Програмата действа в период от два месеца - октомври и ноември, като плащанията по договорите ще се извършват след получаване на положително становище от Европейската комисия.

Министър Андрей Живков и неговият екип ще дадат брифинг днес от 14:00 часа на който ще представят подробности във връзка с практическото изпълнение на програмата за компенсиране.

(Очаквайте подробности)