Водородът ще бъде от съществено значение за бъдещата икономика на Европа, особено за съхранение и транспортиране на зелена енергия. Това заяви наскоро пред Европейския парламент изпълнителния заместник-председател на ЕК, отговарящ за климата Франс Тимерманс. "Силно вярвам в зеления водород като движещата сила на нашата енергийна система на бъдещето", каза Тимерманс на среща с комисията по околна среда на Европейския парламент, предаде Euractiv.

"Водородът ще бъде основен елемент в нашата икономика на бъдещето", добави той в дискусия, която обхващаше въздействието на войната в Украйна, състоянието на новото европейско законодателство за климата и продоволствената сигурност.

Европейската комисия предлага дългосрочни партньорства, които ще започнат с доставка на LNG и "завършват във водородната икономика", смята Тимерманс. "Това обвързва ли ни дългосрочни с LNG доставките? Не и ако предлагаме проекти за дългосрочно сътрудничество, преминаващи към водород", обясни той.

Тимерманс предвижда водородна икономика около Средиземноморието, където всяка страна е зависима от другите и всяка има "дял в това производство, разпространение и използване на зелен водород". "Това е бъдещето", каза Тимерманс. "По този начин създавате и повече стабилност в геополитическата система. Ето как вие предлагате огромна възможност за развитието на Африка."

Европа "никога няма да бъде в състояние да произвежда собствен водород в достатъчни количества", смята Тимерманс. Той добави, че зеленият водород, произведен от възобновяема енергия, е предпочитаният вариант на Европейската комисия, но син водород, произведен от изкопаем газ с улавяне и съхранение на въглерод за справяне с емисиите, също би бил временен вариант.

ЕС вече гледа отвъд своите граници, когато става дума за бъдещи доставки на възобновяем водород.

Идеалният случай би бил да се транспортира възобновяема електроенергия чрез кабел от европейските партньори в ЕС, но когато това не е възможно, енергията може да се съхранява във водород или амоняк и да се транспортира до Европа. Това също би осигурило повече зелен водород за ЕС, за да помогне за декарбонизирането на трудните за електрифициране сектори, включително авиацията и тежката промишленост.

Но други са по-малко убедени във водородното бъдеще. По време на срещата евродепутатът-центрист Нилс Торвалдс предупреди за "водородния бум", за който се говори в Европа, посочвайки докладите за изтичанете му в атмосферата и неговото въздействие като парников газ.

В проучване на Министерството на бизнеса, енергетиката и промишлеността на Обединеното кралство се предупреждава, че водородът се оценява в най-добрия случай на шест пъти по-лош газ за климата от CO2 в период от 100 години.

3e-news.net