На т.нар. зеления водород се гледа като на на един от ключовете за постигането на зеления преход. Особено в индустриите, при които електрификацията би била трудна, невъзможна или много скъпа. И макар вече да има инсталации, които произвеждат това гориво на бъдещето, то все още е доста скъпо. Една от причините е и в цената на електролизерите - инсталациите, чрез които молекулите на водата се разделят на водород и кислород чрез електроенергия. Това обаче съвсем скоро може да се промени, което ще промени и цялостната картина, става ясно от доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

"Иновациите в технологията на електролизерите са от решаващо значение за интелигентната електрификация на секторите с крайно потребление на възобновяема енергия, за да се подобрят тяхната гъвкавост и ефективност, като същевременно се намалят разходите им", пише още в доклада на IRENA.

Според доклада реализацията на сценария за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 градуса ще изисква между 2021 и 2030 г. ежегодни инвестиции от по 133 млрд. долара годишно в чист водород - включително електролизатори, суровини и инфраструктура за пренос и съхранение на зелен и синьо водород. А през следващите две декади - между 2031 и 2050 г., тези годишни инвестиции ще трябва да нараснат до 176 млрд. долара.

Американската инвестиционна банка Jefferies от ноември м.г. отбеляза в свое проучване, че годишното производство на електролизери в световен мащаб до 2030 г. ще достигне не повече от 47 GW, а в по-ранните години ще се движи между 30 и 40 GW. Затова, за да задоволят предстоящото огромно търсене на електролизери, страните по света трябва да си поставят цели за развитие на капацитета на електролизерите, да подкрепят веригите за доставки и да намалят инвестиционните разходи за производството и изграждането на тези инсталации. Всичко това изисква предоставянето на целево финансиране чрез грантови схеми и заеми, отбелязват от IRENA.

3e-news.net