Министърът на енергетиката Александър Николов бе категоричен пред медиите, че Булгаргаз трябва да успее раздели бизнеса си на обществен доставчик - като предлага на поносими за обществото цени, и на търговец на свободния пазар. Засега това не се прави, заяви Николов.

А от цените на газа до голяма степен зависят цените на електроенергията.

Как ще се компенсират битовите потребители на газ

Компенсирането на битовите потребители на газ ще започне максимално бързо, след потвърждаване от Министерски съвет и получаване на нотификация от Европейската комисия, каза още Николов на брифинга, на който разясни допълнителните мерки за компенсиране на високите енергийни цени. 

Ще бъде предложена компенсация от 50% от ръста на цената, като за база се използва последното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цена за мегаватчас, която е 48,84 лева.

Помощта се изчислява като 50 процента от разликата между базата от 48,84 лева за мегаватчас, която е в регулаторното решение, и одобрената цена на обществения доставчик "Булгаргаз", уточни заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. За януари цената на природния газ е 133,41 лева за мегаватчас, като от тази стойност ще се извади 48,84 лева и 50 на сто от това дава 42,30 лева на мегаватчас - сумата за подпомагане за месец януари тази година. За декември компенсацията е 26,77 лева за мегаватчас, обясни зам.-министърът.

Във връзка с договора за строителство на газовата връзка с Гърция, министърът увери в неговата валидност и отбеляза, че той приключва с изпълнението на всички задължения от страна на изпълнителя, а не с настъпването на някаква дата. Николов изтъкна, че са са дадени политически гаранции на най-високо ниво за изпълнението на проекта.

Как ще се компенсират индустриалните потребители на електроенергия

Очаква се промяна в първоначалното предложение за компенсиране, което се изчисляваше като 75 на сто от разликата между базовата цена 185,59 лева за мегаватчас и реалната средномесечна борсова цена в сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за съответния месец, но не повече от 30 процента от реалната борсова цена. Промяна е възможна, защото очакванията за прекалено високи цени на тока за бизнеса, които бяха от порядъка на 750 лева за мегаватчас, не са факт и пазарът в момента се движи в по-ниски стойности, каза министър Николов. Това позволява министерството да бъде по-гъвкаво относно ограничението от 30 процента от реалната борсова цена. Затова таванът, който ще бъде предложен като структура, ще бъде 250 лева на мегаватчас - промяна, валидна от януари.

Тази промяна също трябва да бъде потвърдена с ново решение на Министерски съвет и  нова нотификация от ЕК.

Поради това, че пазарът се променя динамично, ще се прави преглед на цялата система, ще има срещи с бизнеса, както и с дружествата, които са под шапката на Българския енергиен холдинг, така че да няма застрашена инвестиционна и ремонтна програма. Ще се наблюдава и структурата на Фонда за сигурност на енергийната система, но засега ще се запази тази структура с таван от 250 лева на мегаватчас, коментира Николов. Той уточни, че се запазва структурата на 75 процента от разликата между базовата цена 185,59 лева за мегаватчас и реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред", като единствената промяна е, че таванът вече няма да е 30 процента от цената, а фиксирана сума до 250 лева на мегаватчас.

Миналата седмица министър Николов каза пред bTV, че размерът на компенсациите за електроенергия за декември 2021 г. спрямо ноември с.г. е разширен и увери, че министерството ще направи всичко възможно да бъде така и за януари спрямо декември. Тъй като най-вероятно средната цена на тока за бизнеса за януари ще е по-висока и съответно компенсацията ще е по-голяма, за да има поносимост и предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса, отбеляза той. 

Николов допуска, че шокът в цените на тока е временен и каза, че цената на електроенергията в страната е близо до най-конкурентната, а на регионално ниво е сравнима със съседните страни.

Във връзка с повдигнатия въпрос не е ли възможно да се ограничи износът на електроенергия министър Николов бе категоричен, че ползите от единния европейски пазар са много по-големи. Няма как да се ограничи (експортът), доколкото Румъния и Гърция са дългосрочни наши партньори, обясни Николов.