Алтернативни трасета за доставка на газ в България през Гърция и Турция са технически възможен вариант и не е ясно защо в сегашната кризисна ситуация "Булгаргаз" не е проучил тези варианти, които са изгодни за потребителите у нас. Това заяви пред bTV министърът на енергетиката Александър Николов.

По думите му тече проверка, но ведомството има свое заключение за причините "в омекотен вариант - човешки".

"Дружеството, което отговаря за преноса (б.р.-"Булгартрансгаз"), казва, че има възможност не за едно трасе, а има две алтернативни трасета за достъп и след това излиза изпълнителният директор на дружеството, което се грижи единствено за търговската дейност ("Булгаргаз"), и говори за транспорт", посочи Николов.

Според него е недопустимо да се говори за забавянето на интерконектора с Гърция като единствена причина за недоставяне на азерския газ, когато има възможност да се реализира финансова полза за държавата и обществото с 4-5 алтернативни варианта по линия на точката за достъп на синьото гориво, но нищо не е направено по тези варианти.

"Ако се направи, ще има изключително позитивен ефект за потребителите - поне няколко процента понижение надолу. Ако се промени миксът, който "Булгаргаз" представя на КЕВР, намалението може да надхвърли 10%", подчерта Николов.

На този фон той повтори вчерашното си изказване от пленарната зала, че сегашната ситуация води до загуби от до 1,5 млн. лева на ден.

"Търси се вариант компенсациите за битовите потребители на природен газ да бъдат в максимален размер. За тях трябва да се получи и нотификация и от Европейската комисия, добави Николов. - Компенсациите ще бъдат за поне три месеца. Няма да се допусне да фалират топлофикационни дружества. Износът на природен газ от страна на "Булгаргаз" не може да се спира, но трябва да се направи така, че цените за българското общество да са възможно най-оптимални."

"Това означава, че всички възможни ресурси, които има дружеството и всичките оптимални цени, трябва на първо място да са включени в микса за обществото, а не да са еквивалент на същите цени, които получава външен доставчик", добави министърът Николов.

"Природният газ е важен за производството на електроенергия в Европа и това води и до повишаване на цените на тока. Министерството на енергетиката е изследвало всички мощности и как може да бъде оптимизирана системата. Размерът на компенсациите за електроенергия за декември спрямо ноември е по-широк. Министерството ще направи всичко възможно да бъде така и за януари спрямо декември. Тъй като най-вероятно средната цена на тока за бизнеса за януари ще е по-висока и съответно компенсацията ще е по-голяма, за да има поносимост и предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса. Освен това се търси механизъм да се компенсират разходите за електроенергия на държавните ВиК дружества, за да не се повишава цената на водата", каза още енергийният министър.

"Износът на електроенергия няма как да бъде ограничен, защото ползите от единния европейски пазар са много по-големи. Освен това шокът в цените на тока е временен. В момента България балансира със своите базови мощности региона. Цената на електроенергия в страната ни е близо до най-конкурентната, а на регионално ниво е сравнима със съседните страни. Няма как да се ограничи, доколкото Румъния и Гърция са дългосрочни наши партньори", добави Николов.

По този повод с енергийния министър на Румъния се обсъждат алтернативни източници за доставка на природен газ и на какви цени.