Ако Българя беше приела предишния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост, сега щяхме да имаме проект за парогазова централа, при липса или много висока цена на природния газ - това каза от парламентарната трибуна вицепремиерът Асен Василев, който депутатите изслушаха по искане на ДПС. 

По предварителни изчисления България има достатъчен ресурс на топла и гореща вода. Ако не за енергия, тя може да се използва за отопление на жилища и оранжерии и да намалим разходите за природен газ и електричество, каза още Василев пред депутатите.

Иначе в Плана за възстановяване и устойчивост е заложено купуването на влакове, "защото вече има изградена жп инфраструктура за тях, а друга скоро ще е готова", обясни вицепремиерът, като даде за пример линията Пловдив-Бургас. Липсва ни подвижен състав - мотриси и вагони, както и системи за управление на мрежата. Същото се отнася и за крайградските железници, посочи Василев. 

До края на годината страната ни може да договори проекти на обща стойност от 5 до 6 млрд. лева, заяви още Василев. 

Новият План за възстановяване не предвижда да се затварят 1600 мегавата от Маришкия басейн 

"Ако бяхме приели този План за възстановяване и устойчивост, изготвен от предишни правителства в момента България щеше да се е ангажирала да изгражда парогазова централа в Маришкия басейн при липсата на газ и при върхови цени на газа в момента и в същото време да е поела ангажимент да затвори 1600 мегавата въглищни централи с национален статут и критично важни за системата. Не го приехме този план. Казахме, че това за българската електроенергийна система не работи и започнахме преговорите с ЕК, така, че това да бъде спряно и да се стигне до план, който комисията може да приеме, който изпълнява целите на Зелената сделка, но който не нанася такава смъртна опасност на българската енергийна система", заяви Асен Василев. 

Остава целта за намаляване на въглеродните емисии с 40 процента. Въглищните централи ще работят в по-кратък период, но това не е страшно, защото летният пик на потребление на енергия изисква 5000-4500 мегавата, докато зимният пик е 7500-8000 мегавата и тогава ще ни трябват тези централи. България не иска да се откаже от своята енергийна независимост. Затова не се съгласихме за затварянето на въглищните централи и преминаването им на газ. Това щеше да ни постави в много неизгодна ситуация да получаваме природен газ от източник, който сега води война, обясни Василев.

"Всяко едно предложение, което е било обсъждано и прието от Европейската комисия по Плана за възстановяване и устойчивост за затваряне на въглищни енергийни мощности и преминаване на газ, означава да поставим нашата енергийна система в зависимост от газ и цена на газа, енергоресурс, който България не контролира и при наличието на един основен доставчик в региона, който е във война с Украйна", посочи още вицепремиерът. 

Асен Василев обясни, че, за да се избегне енергийната зависимост на страната от Русия и затваряне на въглищните ни централи, се е наложило новото правителство основно да редактира Плана, изготвен от предишните кабинети, в сектор "Енергетика". 

България не предвижда да затваря ТЕЦ-ове 

Страната не предвижда да затваря топлоелектрически централи заради Плана за възстановяване и устойчивост и Зелената сделка, обяви още вицепремиерът. Той увери, че сигурността на енергийната система е гарантирана, но България няма как да се откаже от своята енергийна независимост. 

"Цената на газа - ресурс, който България не контролира и в нашия регион имаме един основен доставчик, който в момента е във война с Европейския съюз и ни сложи в списък с неприятелски държави. Има много широкомащабни мерки свързани с инсталирането на малки соларни централи, много голяма програма за саниране, геотермалните източници на енергия, които даже и при нискотемпературен режим могат да помогнат с отопление. Един голям капацитет от батерийни мощности - 6000 мегаватчаса, които могат да подават пикова енергия от около 1 гигават. Т.е. да намалят пика на потреблението с 1 гигават". 

В плана е заложен капацитет от батерийни мощности 

Мощностите от батерии от 6000 мегавата, които са заложени в НПВУ, както и търсенето на геотермална енергия ще се правят на пазарен принцип и ще се контролират от Европейската банка за възстановяване и развитие, каза още финансовият министър. 

"Тези мощности ще бъдат изградени на конкурентен принцип в България, като управлението на търговете, за да няма никакво съмнение, всичко това ще бъде управлявано от Европейската банка за възстановяване и развитие. Ако мислите, че те са корумпирани, може да имаме различия във вижданията. Същото се отнася и до геотермалните проучвания. Истината е, че имаме карти от края на 80-те години, в които се вижда голямо наличие на геотермален ресурс", обясни той.

Вицепремиерът отбеляза, че има няколко пилотни проекта с няколко общини с нискотемпературния ресурс да се тръгне към проекти за отопление, което намалява нуждата от енергопотребление през енергопреносната мрежа.

По думите на Василев до 15 март се очаква техническо съгласие от ЕК за НПВУ. "Оттам нататък ние можем да започнем предварително изпълнение на проектите. Разплащания, които са предвидени в бюджета, могат да започнат веднага след тази дата. Има чисто технически процес по одобрение, който ще мине за няколко седмици", добави той.