Руското финансово министерство заяви във вторник, 29 март, че е изплатило изцяло лихвен купон по еврооблигациите с падеж през 2035 г. - трето плащане след налагането на безпрецедентните западни санкции, поставили под въпрос способността на Москва да обслужва дълга в чуждестранна валута, съобщи Ройтерс (Reuters).

Министерството заяви, че е насочило 102 милиона долара за изплащане на купони по еврооблигациите към Националния депозитар за сетълмент на Русия (National Settlement Depository - NSD).

По-рано през месеца плати 117 милиона долара дължима лихва по еврооблигации.

"Руското финансово министерство е изпълнило изцяло задълженията си за обслужване на държавни ценни книжа на Руската федерация в съответствие с проспекта на еврооблигациите", съобщи министерството, без да даде подробности дали плащането е изпратено до Euroclear* или обработено допълнително към чуждестранни притежатели на еврооблигации. 

Източник на Ройтерс обаче каза, че трансакцията е била обработена от кореспондентската банка JPMorgan Chase.

Според проспекта на еврооблигациите сетълментът с инвеститори се извършва чрез NSD и Euroclear и "ако по независещи от тях причини Руската федерация не е в състояние да извършва плащания... в щатски долари", сетълментът може да бъде в евро, лири стерлинги, швейцарски франкове или руски рубли. 

В средата на март Русия плати 117 милиона долара дължима лихва по две емисии еврооблигации, а миналата седмица още 66 милиона долара дължим купон по друга емисия. Като изключим лихвения купон от понеделник, 28 март, Русия дължи още 4,4 милиарда долара по външния си дълг до края на годината. Някои корпоративни кредитополучатели също се сблъскват със забавяне на плащанията. 

Следващото плащане по суверенния дълг на Русия е на 31 март в размер на 447 милиона долара. Най-голямото плащане за годината - и първо пълно изплащане на главница, от $2 милиарда - е дължимо на 4 април, отбеляза Ройтерс.

*Euroclear е базирана в Белгия компания, специализирана в сетълмента на сделки с ценни книжа, както и в съхраняването и обслужването на финансови активи (попечителски услуги).