Банката на Русия (централната банка) изясни правилата за изплащане на външния дълг на руски емитенти като част от специална временна процедура за обслужването му с цел поддържане на финансовата стабилност на руския пазар. Това се казва в съобщението на регулатора.

"Кредитори - жители на Руската федерация и кредитори от страни, които не са се присъединили към санкциите срещу Русия, ще могат да получават средства по съществуващи задължения на жители на Руската федерация в сроковете, установени от задължението по дълга в рубли в размер на от равностойността в рублата по обменния курс към момента на плащането, а със специално разрешение - във валутата на дълга", съобщиха от Централната банка.

Според регулатора няма ограничения за използването на рубли, получени от кредиторите, включително по отношение на провеждането на операции по конвертиране.

В същото време плащанията в рубли по погасяване на задължения към кредитори от държави, наложили санкции срещу Русия, ще бъдат кредитирани по сметки от тип "C" (латинско), открити в руски и чуждестранни кредитни институции.

"Режимът на сметката "C" ще бъде определен с решение на Банката на Русия и предполага възможността за извършване на транзакции с ценни книжа, отчетени по сметки от тип "C", извършване на данъчни плащания, както и преводи между сметки "C", уточни Централната банка.

Схемата е следната: длъжникът открива специална сметка от тип "C" в руска кредитна институция/централен депозитар на името на чужд кредитор или номинално лице. Там се кредитират рубли в размер, еквивалентен на стойността на задълженията в чуждестранна валута по официалния обменен курс на Централната банка към датата на плащането "за последващо прехвърляне на притежатели на ценни книжа, които са чуждестранни кредитори".

За да се поддържа финансовата стабилност на руския пазар, да се защитят интересите на кредиторите и да се даде възможност на техните руски кредитополучатели и емитенти на дългови ценни книжа да обслужват своевременно и напълно задълженията си в рубли и чуждестранна валута, с указ на президента на Русия от 5 март 2022 г. е установена специална процедура за временно обслужване на дълга, предаде ТАСС. 

По силата на указа притежателите на външен дълг на руски емитенти ще получават плащания по него в рубли и ще могат да ги конвертират в оригиналната валута на плащане само с разрешение на властите. Това правило важи за нерезиденти от страни, които са се присъединили към антируските санкции, тоест всъщност се прилага за целия пазар на публичен дълг.

Указът установява временна процедура за погасяване от страна на Русия, нейните региони, общини и фирми на задължения по кредити, заеми и финансови инструменти към кредитори от държави, които извършват неприятелски действия срещу Руската федерация, или към лица, контролирани от такива кредитори и нерегистрирани на руска територия. Тази процедура ще се прилага за задължения в размер на 10 милиона рубли на месец (или еквивалент на тази сума в чуждестранна валута по обменния курс на Централната банка).