Въпреки негативните икономически сигнали отвън и леко забавящата темп българска икономика, банковият сектор у нас изглежда по-здрав и силен от всякога.

Към края на август печалбата на българските трезори стига 1.2 милиарда лева, което икономисти разчитат като мощен трамплин за нова рекордна годишна печалба на банковата система. За същия период през 2018 г., банковата система е била с малко над 10% по-ниска печалба.

Информацията на БНБ показва и ръст на общият капитал в системата до 14.3 млрд. лв.

Следвайки европейската тенденция за намаляване на лихвите, банките у нас отчитат по-нисък ръст на лихвените приходи (2.2%) от този на дохода от такси и комисионни (4.66%). Банките у нас намаляват и административните разходи - отново в унисон с преструктурирането и оптимизирането на разходите в международните банки.

Кредитирането на домакинствата бележи ръст през първите 8 месеца с 233 млн. лв., докато при бизнеса се наблюдава продължаващо охлаждане и разчистване на портфейлите от лоши кредити. Депозтитите растат с близка сума - 275 млн. лв. и достигат 93.8 млн. лв.

От по-детайлните данни по банки последно публикувани към лятото тази година се наблюдава най-бърз ръст на корпоративните кредити при Българска банка за развитие, Първа инвестиционна банка и Уникредит Булбанк, докато при потребителските и ипотечните заеми водят съответно Банка ДСК (следвана от Райфайзенбанк и Юробанк) и Юробанк (следвана от Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк).

Най-висок ръст на активите отчита Банка ДСК, следвана от Юробанк и Уникредит:

Банковата система още към края на 2018 г. показа значителен ръст и подобрени показатели, които бяха потвърдени и от проведените стрес-тестове за влизане на България в ERM 2 и анковия съюз.

Според данните на БНБ, към края на 2018 г. в България има 12 банки с обща капиталова адекватност над 15%.

Ликвидното покритие, което е другият основен показател за стабилност, особено по време на криза, също е изключително високо - 8 банки са с над 100% ликвидно покритие като държавната Българска банка за развитие е с 1331%: