Група от пет държави-членки на ЕС, начело с Германия, изпратиха писмо до Европейската комисия с молба ядрената енергия да не бъде включена в таксономията на зеленото финансиране на ЕС.

В писмото, което е подписано от министрите на околната среда или на енергетиката на Австрия, Дания, Германия, Люксембург и Испания, се посочват "недостатъци" в доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия, публикуван на 2 април, който оценява, че ядрената енергия е безопасна.

"Ядрената енергетика е несъвместима с принципа на "не нанасяйте значителна вреда на Регламента за таксономията", пишат министрите, призовавайки Комисията да не допуска ядрената енергетика в правилата на ЕС за зелено финансиране.

"Ние сме загрижени, че включването на ядрената енергетика в таксономията би навредило трайно на нейната цялост, надеждност и следователно на нейната полезност", предупреждават министрите на петте държави.

Техния документ се твърди, че оценката на Европейската комисия за безопасността на ядрените инсталации е погрешна.

"Разтревожихме се, когато научихме, че според Съвместния изследователски център (СИЦ) няма индикации, че високорисковата технология, която е ядрена енергетика, е по-вредна за човешкото здраве и околната среда, отколкото другите форми на производство на енергия, като вятърна и слънчева енергия ", пишат министрите.

Според тях, ядрената енергия е високорискова технология - докато вятърната енергия не е такава. Тази съществена разлика трябва да се вземе предвид", настояват министрите, като подчертават, че докладът на Комисията умишлено е игнорирал възможността за сериозен инцидент.

Вътрешният научен орган на Европейската комисия, Съвместният изследователски център (JRC), публикува своя дългоочакван доклад за ядрената енергия на 2 април, точно преди Великденската ваканция, припомня Euractiv.

Заключенията му бяха ясни: ядрената енергетика е безопасен енергиен източник с ниски въглеродни емисии, сравним с вятърната и хидроенергията и като такава отговаря на условията за екологично чисти инвестиции съгласно таксономията на ЕС за зелено финансиране.

"Анализите не разкриха никакви научно обосновани доказателства, че ядрената енергия вреди повече на човешкото здраве или на околната среда, отколкото другите технологии за производство на електроенергия", се казва в доклада на JRC. Защитниците на ядрената енергия възприеха доклада като зелена светлина за потенциален ядрен ренесанс в Европа и призоваха Европейската комисия да предприеме необходимите стъпки за включване на ядрената енергия в таксономията.

Припомняме, че идеята е зеленият етикет за инвестиции, съгласно таксономията на ЕС, да намали цената на новите ядрени проекти, заяви Джесика Джонсън, директор по комуникациите във Foratom, търговската асоциация, представляваща ядрената индустрия в Брюксел. Но петте страни от ЕС оспорват това, заявявайки, че включването на ядрената енергия в таксономията би подкопало нейното доверие.

"Много спестители и инвеститори ще загубят вяра във финансовите продукти, предлагани на пазара като" устойчиви ", ако се наложи да се страхуват, че купувайки тези продукти, ще финансират дейности в областта на ядрената енергетика", предупредиха министрите на петте държави-членки.

Освен това в писмото се казва, че докладът на JRC също "пренебрегва подхода на жизнения цикъл" към оценката на риска за околната среда, когато става въпрос за геологично съхранение на ядрени отпадъци.

"След повече от 60 години използване на ядрена енергия, нито един горивен елемент не е бил обезвреждан за постоянно навсякъде по света", се посочва в писмото, като се казва, че в момента "няма експлоатационен опит с дълбоки геоложки хранилища за високорадиоактивни отпадъци".

3e-news.net