От 2020 г. до 2050 г. се прогнозира повече от два пъти увеличаване на световното търсене на електроенергия. В страните с развита икономика, където ядрената енергия днес представлява най-големия източник на нисковъглеродна електроенергия, АЕЦ губят своите позиции, затварят се централи и се ограничават инвестициите в ново строителство и то във време, когато светът се нуждае от повече нисковъглеродна електроенергия.

И това се случа въпреки факта, че преходът към чиста енергия се ускорява в целия свят в съответствие с ангажиментите по Парижкото споразумение и растящия брой на обещания от страните за постигане на нулеви емисии към средата на века. Предупреждението бе отправено от експерти на Международната агенция по енергетика (МАЕ) и Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) по време на уебинар на високо ниво за ролята на атомната енергетика в прехода към чиста енергия, проведен преди дни съвместно от МАЕ и МААЕ.

В разстояние на десет години Китай ще разполага с най-големият в света парк от атомни електроцентрали, докато за повечето енергийни блокове в отдавна развитите ядрени региони като Япония, Европейския съюз и САЩ изтича 40-годишния проектен срок на тяхната работа. Това коментира Брент Ванер, ръководител на годишните издания на МАЕ (World energy outlook). Експертът подчерта, че без политическа подкрепа дългосрочната експлоатация на съществуващия парк тази тенденция навярно ще се запази.

По време на първата от двете сесии (Ролята на ядрената енергия в електроенергетиката: тенденции и прогнози), Ванер отбеляза, че ядрената енергетика като утвърдена търговска нисковъглеродна технология може да има важен принос при условие, че са налице необходимите енергийни политики и пазарни структури за улесняване на инвестициите в "управлявани нисковъглеродни технологии за производство на електроенергия".

Позовавайки се на доклада на МАЕ "Глобален енергиен обзор 2020", публикуван през април миналата година, Ванер отбеляза, че ядрената енергия с дял от 10% както и преди е вторият по мащаб източник на нисковъглеродно производство след хидроенергетиката.

Както показват данните на МАЕ, публикувани през тази седмица, глобалните емисии вече са се възстановили след спада на търсенето на електроенергия по време на пандемията, каза експертът. През 2020 г. глобалните емисии от СО2 свързани с енергетиката са спаднали с 5,8 % на първо място заради въздействието пандемията COVID-19 върху пътешествията и икономическата дейност. След постигането на минимума през април 2020 година, глобалните емисии са се възстановили рязко и вече прехвърлят нивото от декември 2019 година.

3e-news.net