Енергийният сектор генерира около 35 гигатона емисии на CO2 годишно, показва докладът Nuclear for a decarbonised future (Ядрена енергетика за бъдеще без въглеродни емисии) на британската банка Barclays.

От доклада става ясно, че за да се превърне мечтата за въглеродно неутрален свят до 2050 г., енергийният микс в света ще трябва да се трансформира с най-бързите си темпове в последния един век. А най-голямата промяна трябва да дойте от прехода от изкопаеми горива към генериращи източници на енергия, които не бълват въглеродни емисии.

Екипът на Barclays Energy Research изследва тази трансформация в свой анализ още през март, озаглавен Global Energy: Opportunities in decarbonisation (Глобална енергия: възможности за декарбонизация). Още в този доклад се подчертава, че една от най-важните стратегии за постигане на амбициозните цели за декарбонизация, е да се измести глобалният енергиен микс към значително по-висок дял от производството, който не отделя CO2. Такива източници на енергията могат да бъдат вятърната, слънчевата и водната енергия, както и атомните електроцентрали.

"Като се има предвид мащабът на предизвикателството да се трансформира глобалният микс за производство, вероятно е ядрената енергия да играе по-важна роля на определени пазари на енергия, особено там, където има ясна и адекватна държавна подкрепа", се казва в настоящия анализ на Barclays, цитиран от World Nuclear News.

Авторите му изброяват четири от основните качества на ядрената енергетика. Първото, е че ядрената енергия не генерира преки въглеродни емисии или парникови газове и има едни от най-ниските нива на емисии на въглероден цикъл от всички генериращи технологии, когато се отчитат непреките емисии, свързани с добива на гориво и изграждането на централи.

"Ние вярваме, че ядрената енергия може да формира базовата енергия, необходима за осигуряване на безопасна, надеждна и достъпна декарбонизирана мрежа за околната среда, социалното и корпоративно управление, за която инвеститорите настояват", пише в доклада.

На второ място трябва да се знае, че ядрената енергия има коефициент на надеждност 80-90% (а при много централи и над 90 на сто), в сравнение с вятърната енергия, която е с коефициент на надеждност 30-40%, и слънчевата енергия с коефициент от 10-25%.

"Заедно с дългия си живот АЕЦ работи сравнително достъпно, особено когато се вземат предвид разходите за съхранение, необходими за възобновяемите източници. Високите капиталови разходи на ядрената енергия могат да намалеят, ако животът на централите бъде удължен или са построят повече инсталации, което позволява на строителите да опитват и да съкратят времето и разходите за изграждане", се посочва още в доклада.

Трето, ядрената промишленост има най-ниската смъртност от всички видове производство на енергия, по отношение на смъртните случаи на база произведен тераватчас.

"Нова технология, насочена към защита на реакторните ядра, използвайки законите на физиката (за разлика от мощността), трябва да създаде още по-безопасни решения в тази насока", препоръчват авторите на доклада.

Четвърто, годишното генериране на ядрени отпадъци е значително по-малко от очакваните обема на годишни отпадъци от старите слънчеви панели, лопатките на вятърните турбини и литиево-йонните батерии (включително в електрически превозни средства).

Рециклирането или преработката на гориво при ядрените съоръжения може да намали отпадъците с до 97%, което е по-ефективно от слънчевите панели, лопатките на вятърните турбини или литиево-йонните батерии.

3e-news.net