Ядрената енергия от дълго време е устойчив източник за нисковъглеродна електроенергия, разполага с иновативни решение за по-нататъшна декарбонизация и дава възможност за по-ефективно използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Това заяви пред участниците в срещата IEA-COP26 Net Zero Summit, генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

Онлайн срещата IEA-COP26 Net Zero Summit бе организирана от изпълнителния директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол и президента на COP26* Алок Шарма и е основна стъпка към срещата на върха COP26 през ноември в Глазгоу. Във форума участваха представители на министерства на енергетиката и климата от над 40 държави, които общо представляват 80 % от населението в света, както и 80 % от световните СО2 емисии.

"Всички знаем в какво е проблемът. Знаем и каква е общата задача - ранна декарбонизация. Затова от името на МААЕ с удоволствие ще говоря на тази сесия, на която ще се обсъждат перспективите за близко бъдеще", каза Гроси в рамките на панела "Катализатори за близко бъдеще". "Атомната енергия е една от трите заявени теми в тази конкретна дискусия. Тя е настоящо решение, бъдеща алтернатива, освен това "артикулатор" (по принцип компонент за управление, използвано като възможност за отключване на потенциал - б.р.)", подчерта Гроси.

3e-news.net

Според генералния директор на МААЕ, атомната енергия е настоящо решение, тъй като тя представлява една трета от световната екологично чиста енергия, а в страните с развита икономика делът й дори е по-голям. Тя е актуална също така, тъй като към настоящия момент голям брой страни разглеждат развитието на собствени програми за ядрена енергия като възможност за нисковъглеродно участие в електроенергийната си структура.

По думите на Гроси, ядрената енергетика също така е и бъдеща алтернатива, тъй като малките модулни реактори, микрореакторите и новите ядрени технологии ще направят този източник на екологично чиста енергия достъпен за повече страни. Гроси каза още, че ядрената енергия е "артикулатор" в смисъл, че "отключва потенциала" на възобновяемите енергийни източници, осигурявайки гъвкавост на мрежата и стабилност по отношение на разпределението на енергия, "така както никоя друга" форма за производство на енергия.

*COP26 - United Nations Climate Change Conference - Конференция на ООН за климатичните промени