Специализирана работна група към Европейската комисия е стигнала до извода, че ядрената енергетика не нанася съществени щети на околната среда. Това заключение изобщо не се е харесало на екологичните активисти, но, за да го оспорят ще им се наложи да опровергаят твърде балансираните и обективни аргументи.

Страните-членки на ЕС още преди няколко години взеха решение през XXI век да станат въглеродно неутрални, тоест да произвеждат толкова или по-малко парникови газове, отколкото се поглъщат от природата и от промишлеността на тяхната територия.

И тъй като крайните срокове наближават, специализираните органи последователно оценяват екологичността на всички видове енергия. Последни в този списък са атомните електроцентрали (АЕЦ). Миналия месец март Групата на техническите експерти (TEG) не можа да даде еднозначно заключение и предложи да проучи въпроса по-подробно.

След едногодишна работа експертите от Обединения изследователски център (JRC) са готови с подробен доклад, който е представят на Европейската комисия, и е достъпен на сайта на ЕК от няколко седмици, но както пише порталът World Nuclear News, това не е финалната версия, това е "изтичане" на информация.

Да се потвърди или опровергае тази теза е трудно, тъй като официално съобщение по темата няма. Независимо от това документът се определя от експертите като много интересен и информативен.

Чрез обработването на стотици научни проучвания, експертни доклади, публикации в специализирани издания и други първични източници, JRC прави няколко ключови извода:

На първо място, по отношение на общото ниво на въздействието върху околната среда, ядрената енергия е по-добра или сравнима с възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - водноелектрически централи, вятърни турбини и слънчеви панели. Оценява се пълният цикъл на цялата индустрия, а не само производството на електроенергия: от добива и обогатяването на ядрено гориво до изграждането, експлоатацията и извеждането на експлоатация на АЕЦ, а също така и съхраняването на отпадъци.

Според изследователи, на съвременното технологично ниво атомните електроцентрали или вече са създадени достатъчно екологични, или могат лесно и относително евтино да бъдат модернизирани, така че щетата за околната среда да стане незначителна.

В докладът на JRC има само две "точки на растеж", на които задължително да се обърне внимание при планирането на строителството и експлоатацията на АЕЦ. На първо място това е термичното замърсяване на водоемите. То трябва да се следи много внимателно като по време на строителството трябва да се следи охлаждащата система да бъде изчислена така, че да се намали температурата на заустваната вода, а централата да се задължи да не излиза от строго определените граници. На второ място - това са нормативните документи. Да, ядрената енергетика е може би "най-регулирания" сектор, но въпреки това към регламентите трябва да се добавят елементи, свързани с околната среда. Въпреки че всъщност повечето мерки, необходими за опазване на околната среда и ограниченията върху всякакви емисии, са отдавна приложени ( те все още са по-ниски, отколкото за ТЕЦ на газ и въглища).

3е-news.net

Докладът на JRC съдържа много интересни сравнения, които могат да развалят настроението на пламенните противници на АЕЦ и природозащитниците. Например, при ядрените реактори от трето поколение вероятността за причиняване на вреди на хората в резултат на аварии по отношение на произведената електроенергия е по-малка, отколкото от слънчевите панели.

Рискът от сериозни инциденти, включително радиационни е незначителен и с всяка година намалява.

Накрая, технологията за пълна преработка на отпадъците (най-често срещаният сега метод е погребване в специални хранилища) отговаря на всички изисквания за екологична безопасност дори и без перспективна засега технология за пълна преработка. В близко бъдеще те ще се съхраняват по същия начин, както се предвижда това да става за излишния въглерод - в геоложки образувания, дълбоки пещери. Този метод, базиран на много изследвания е признат за надежден и безопасен за хилядолетия.