ТЕЦ "Бобов дол" обяви позицията си във връзка с информацията за техническата рекултивация и укрепване, извършвано от "Еко Антрацит" в "Мини Перник".

Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" с изненада разбира от медиите, че в техническата рекултивация и укрепването на "Мини Перник", която ще се осъществява от държавното дружество "Еко Антрацит" ще се използва производствен отпадък ( летяща пепел и шлака) от нашата централата. Заявяваме категорично, че ние не сме търсени от изпълнителя на този проект и не са водени каквито и да е било разговори с нас, се казва в позицията на ТЕЦ "Бобов дол".

Не е искан и не сме предоставяли актуален анализ на производствените отпадъци от нашата дейност и нямаме сключен договор с въпросната компания, отбелязват от дружеството и подчертават: "За ТЕЦ "Бобов дол" е недопустимо да се използва име на юридическо лице в официални документи без с последното дори да са водени разговори".

"Еко Антрацит" са подали Искане за преценяване необходимостта от ОВОС към РИОСВ - Перник на 14.04.2020 г. В това искане са описани кодовете и вида на отпадъка, които ще бъдат взети от ТЕЦ "Бобов дол". РИОСВ - Перник не е поискало от компанията нито договор между двете дружества, нито да им бъдат предоставени други документи. Вместо това, издава Решение да не се извършва ОВОС, тъй като инвестиционното намерение няма да доведе до вреди за околната среда и то на 06.05.2020 г., обясняват от ТЕЦ "Бобов дол".

"Забележете, за период само от 16 работни дни са минали всички съгласувателни процедури и се е стигнало до решение, което по принцип отнема месеци", се казва в позицията на ТЕЦ "Бобов дол". Използването на нашето име по подобен начин е изключително некоректно и меко казано безотговорно, заключават от дружеството.