"Топлофикация Сливен - инж. Ангел Ангелов" включва и газови когенерации на световния гигант Wartsila в прехода към 100% чиста енергия. До края на август на площадката на централата се очаква да пристигнат 2 двигателя с мощност по 8,73 мегавата на финландската компания, а спомагателното оборудване вече се разтоварва.

Инвестицията е за близо 7 милиона евро сочат предварителните прогнози, тъй като освен стойността на когенерациите са предвидени и не малък обем строително монтажни дейности. Подготовката на площадката ще започне още това лято, като освен инженерния и експертен екип на дружеството ще бъдат използвани и местни фирми и доставчици на материали с оглед експедитивното им внедряване. Въпреки това се очаква влизането им в експлоатация да стане не по-рано от следващото лято.

Тази стъпка е част от концепцията на "Топлофикация Сливен - инж. Ангел Ангелов" за диверсифициране на използвания горивен микс в процеса на замяната на въглища. Целта е моделиране на високоефективно производство, осигуряващо производство на чиста енергия и оптимална цена за крайните потребители. Трансформацията на въглищните централи е изключително важна, тъй като с тяхна помощ може да се осигури гъвкавост на енергийната система и балансиране на енергията от възобновяеми източници. На този етап централното парно остава най - добрият начин за отопление на домакинствата с оглед комфорт и цена.

С решението за инвестиране в двигатели Wartsila "Топлофикация Сливен - инж. Ангел Ангелов" става част от европейските централи, избрали високите технологии за декарбонизация. Подходът на дружеството за постигане на устойчива енергия е използване на най - добрия опит за постигане на баланс при очакваните икономически, екологични, но и социални резултати. От Централата многократно са заявявали, че преходът към зелена енергия трябва да бъде разумен, за да е по-силна услугата за потребителите.