Светът на труда се промени. Отдавна вече хората не прекарват целия си трудов живот на едно място, отбелязва Ройтерс.

В съвремието ни всички сме в движение и се стремим към звездите. В този нов чудесен свят на избори и възможности, как обаче да определите дали кариерата ви ще се развие по-добре в стартъп или в традиционна компания?

На пръв поглед притегателната сила на стартъпите е гъвкавостта. За хора, нуждаещи се от многообразие, работни часове, подходящи за начина им на живот, и тръпката от среда, която трябва непрекъснато да се приспособява и изменя, този въпрос не е труден.

Дали обаче е толкова лесно да бъде отхвърлен корпоративният свят с неговите определени часове, структура и придобивки?

Ако искате да усетите влиянието, което работата ви оказва на пазара, е добре да обмислите дали да не работите по иновации в компания, която има ресурсите да подкрепи по-голям мащаб. Последиците от евентуалния верижен ефект могат да променят живота ви, а и света. Друго предимство е по-голямата корпоративна среда със специализирани оперативни звена, благодарение на което служителите не са принудени да изпълняват твърде много функции, за да задържат бизнеса на повърхността, а могат да се съсредоточат върху собствената си област.

За тези, които са устремени към ръководни позиции обаче, придвижването нагоре в корпоративния свят може да отнеме много време или да стане източник на неудовлетворение. В някои сфери позицията, към която се целите, може никога да не се отвори. Може да се окажете принудени да потърсите други пътища за задоволяване на амбициите ви, което да ви постави на лъкатушещ път към постигане на кариерната ви цел.

Няма съмнение, че стартъп компаниите са място, даващо много възможности на хора във всички етапи на професионалния им живот. Като част от малък екип, чийто членове вероятно имат различни, но допълващи се умения, участниците не само могат да се окажат начело, но и (за добро или лошо) да получат незабавни, видими резултати, както и да предложат обратна връзка, чрез която да се правят бързи промени.

Не всеки се чувства добре да знае, че цялата компания зависи от неговата работа. За тези, които са готови да поемат този товар, уроците от реалния свят могат да прераснат в креативно мислене, ловкост и бизнес умения, за чието развитие иначе може да са необходими години.

Голям фактор за вземането на решение е по какъв начин искате да учите и да се развивате като личност. Корпоративна работа може да предложи щедро заплащане, но дали ще предложи и възможността за допълнителна заработка или паралелно получаване на магистърска степен? Докато кариера в стартъп може да предложи възнаграждение под формата на придобити умения, дали този стимул ще бъде достатъчен, за да бъдат надминали структурираните специфични за длъжността обучения, за които е доказано, че повишават стойността на служителите на трудовия пазар.

В крайна сметка, независимо дали става дума за стартъп или за корпорация, работите за компания и опитът ви ще зависи от културата, визията и структурата на организацията.

В крайна сметка изборът се определя от това къде се възприемате по-добре - сред утвърдените "важни птици" или сред новаторите, създаващи промени.