Изпълнителният директор на ЗК "Лев Инс", Павел Димитров, коментира пред Dir.bg някои от механизмите за застрахователни измами, които са се превърнали в бизнес. След публикацията ни по темата как в Румъния и Италия колите с български номера биват въвличани в несъществуващи катастрофи, ето какво сподели той. 

- Г-н Димитров, с какво се сблъскват застрахователните компании, в случая и вие от "Лев Инс", когато говорим за пътни инциденти в чужбина?
- Става въпрос за парадокс, за който скоро писахте, а именно, че повече от 40% от регистрираните пътни инциденти на територията на Румъния са с участие на МПС-та с българска регистрация. Няма как ние, българските застрахователи, да приемем това за релевантно към автомобилите, които се управляват в съседната ни държава. Смятаме, че това е част от схемата на застрахователните измами, които от няколко години са известни на нашето дружество и срещу които се борим. Те са бизнес, който определена група хора считат за много доходоносен. Говорим за лица, разчитащи на материални облаги след настъпило застрахователно събитие.

- От колко време наблюдавате румънския застрахователен пазар и забелязали ли сте тенденция, при която има увеличение на подобни застрахователни измами?
- Тенденцията видимо си пролича от 2013 - 2014 година насам. През този период са регистрирани много нарушения. Своевременно сме взели мерки да ги предотвратим, но ни коства усилия да поддържаме имиджа на компанията и да защитаваме правата си.

- В смисъл?
- Установявали сме много различни нарушения, свързани с двойни плащания за имуществени и неимуществени вреди.

- Какво означава това?
- Най-общо картината е следната. Пред застрахователя се предявява щета за имуществени вреди. Той потвърждава покритие и започва процес по ликвидация на претенцията. Осем месеца по-късно по същия инцидент се регистрира претенция за неимуществени вреди. След този период вече е късно да се получават доказателства и много трудно може да се предотврати измама, както и да се докаже, че лицето е наистина пострадало. Също така сме забелязали случаи на т. нар. интернет измами, които са свързани със следната ситуация - мними купувачи се свързват с продавачи на автомобили по обяви, като изискват доказателства за валидността на документи, включващи Гражданска отговорност, както и съпътстващи такива. След получаването на валидна полицата по Гражданска отговорност се симулира застрахователно събитие на място. Това е един стандартен пример за застрахователна измама. Друг е въпросът, че най-много такива случаи сме установили в Италия. Повече отколкото в Румъния. 

- Отговорът на това от страна на застрахователните компании е?
- Правилната стъпка е становището и решението на Асоциацията на българските застрахователи да поискат засекретяване на част от данните, които преди бяха публични, в регистъра на Гаранционния фонд. Сега, след като напишем регистрационен номер на кола, излиза само най-необходимата информация, която е нужна и на КАТ, а именно срокът на действие на полицата. Допреди това да се промени, се предоставяха достатъчно данни, за да може да се изфабрикува събитие на база двустранен протокол. 

 

- Личните данни защитени ли са?
- Да. Номерът на полицата не е относим към термина "лични данни". Те бяха защитени дори и преди, защото при справка излизаше номер на полица, компания и срок, докато сега излиза само период на валидност на полицата.

- Можем ли да говорим за даден вид схема, която да е характерна за дадена страна, или хората са доста изобретателни навсякъде, когато става въпрос за застрахователната измама?
- Може да кажем, че въпреки единното европейско законодателство има много специфични моменти в регулацията на отношенията по Гражданска отговорност във всяка една държава. Точно в тази връзка в "Лев Инс" сме създали иновативен информационен продукт, под формата на "Инфо- карта", описващ най-важните стъпки при ПТП в съответната държава. Предоставя се безплатно на нашите клиенти и в случай на събитие в държавите, в които имаме представителства, клиентите ни могат да се обърнат и да получат адекватна и професионална медицинска и правна помощ.

- Става въпрос за попълване на документи, описване на ситуацията, съдействие при подписване на протоколи и др.?
- Говорим и за защита правата на застрахования, защото има държави, в които водачът може да бъде задържан за 24 часа при инцидент на пътя до изясняване на ситуацията. Затова ние сме се погрижили за нашите клиенти, като сме им подсигурили надеждна защита и помощ по всяко време на денонощния ни телефон 0800 10 200, който е валиден и за държавите, в които стават най-много пътни инциденти с МПС-та, които са с българска регистрация. Това би било в помощ и при въвеждането на системата бонус-малус, защото всяко едно отчетено застрахователно събитие ще се наказва с увеличение на застрахователната премия. Инфокартата от "Лев Инс" предоставя възможност на клиента да получи съдействие и да се почувства максимално защитен. Партнираме си с местни адвокати, които са напълно запознати с процедурите при настъпване на ПТП в тяхната страна.

- Открихте офиси в редица страни в Европа. Това свързано ли е именно с предотвратяването на застрахователни измами?
- През последната година "Лев Инс" се доказа като абсолютен пазарен лидер, защото резултатите са точни и ясни. Втората застрахователна компания след нас е с 45 млн. лева по-малък премиен приход. Това донякъде даде импулс на дружеството да се развива в друга посока. Ние показахме, че границите на България са малки, но имаме възможност да се развиваме в други държави от ЕС. Основната идея е да осигурим превенция и сигурност на нашите клиенти, които са в чужбина и се насочихме именно към тези пазари, на които са възможни измами. Друг интересен момент е възможността да контролираме риска и така да намалим негативното му влияние.

- При вас вече влезе в сила помощ на пътя и само по полица Гражданска отговорност?
- "Лев Инс" е първата компания, която въведе за своите клиенти услугата "асистънс" , а именно посещение на мобилни групи при ПТП вече по задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Още преди повече от 13 години успешно стартирахме тази опция по доброволната застраховка "Каско".

Всички продукти и услуги на компанията са уникални за българския пазар. Повече информация е представена в корпоративния сайт www.lev-ins.com

В обобщение подчертавам, че "Лев Инс" се грижи за своите клиенти, като им осигурява защита и сигурност при събитие на пътя в България и чужбина.