Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация през третото тримесечие на 2020 г. се подобрява в сравнение с предходното, сочат последните днни на Министерството на финансите. Повишение на балансовите оценки е налице при всички групи посредници, като инвестиционните посредници са най-оптимистично настроени.

Мненията на управляващите дружества и пенсионноосигурителните дружества са поравно разпределени между задоволителна и незадоволителна оценка. Вероятно по-високата оценка на анкетираните се дължи на по-малкия спад на икономиката през първото полугодие спрямо консенсусните очаквания, след като краткосрочните бизнес индикатори имаха разнопосочно развитие, отбелязват от ведомството. В същото време сезонно изгладените данни за реалния растеж на икономиката в еврозоната и ЕС за третото тримесечие спрямо предходното показват увеличение с 12.5% и 11.5%, а спадовете спрямо третото тримесечие на 2019 г. са съответно 4.3% and 4.2%.

Очакванията на финансовите посредници за растежа през последното тримесечие слабо се подобряват спрямо предходната анкета. Общата балансова оценка е малко по-висока от предходното издание, като болшинството отговори сочат запазване или забавяне на спада. През август, септември и октомври показателят за бизнес климата последователно леко се подобряваше въпреки растящите опасения от нова вълна на пандемията и риск от налагането на ограничителни мерки в редица страни и у нас, припомнят от Министерството на финансите.