Да се въведе задължителна регистрация на автобусните превози по Данък добавена стойност независимо от оборота, който достигат, предлага финансовото министерство като мярка срещу нелегалните автобусни превози. Министерството на транспорта и министерството на финансите, заедно с превозвачите от автобусния бранш, постигнаха договорки, които следващата седмица ще бъдат обвързани с конкретни срокове на изпълнение.

Един от проблемите, който притеснява бранша, е проблемът с нерегламентираните превози.

Министърът на финансите Владислав Горанов посочи някои от мерките, които ще бъдат взети:

"Всеки, който иска да оперира на този пазар, трябва задължително да е регистрирал Данък добавена стойност. Колегите от "Гранична полиция", на база на информацията или на насоките, които ни дадоха от бранша, да направим по един анализ на трафика през границата, голяма част от който се свързва с нерегламентирани превози в чужбина.

На базата на този анализ на трафика и рисковото поведение на определени транспортни средства "Гранична полиция" да подаде тези рискови транспортни средства, като под такива разбираме минивани и бусове, които многократно са преминавали границата в посока чужбина, без особен смисъл и логика, тоест с подозрението, че извършват нерегламентиран превоз на пътници, да активираме на база на анализа на "Гранична полиция", Националната агенция за приходите да обследва дейността на тези физически или юридически лица, да направим анализ на финансовото състояние на това лице".

Срещата на автобусния бранш с министрите на финансистите и на транспорта дойде след намесата на премиера Бойко Борисов, който разпореди да се извърши проверка във връзка с отпускането на субсидии за превоз на пътници по нерентабилните автобусни линии.

Засега от бранша запазват стачната си готовност. Те преди няколко седмици обявиха, че на 18 февруари ще спрат да превозват пътници, ако дотогава държавата не се ангажира за решаването на проблемите в сектора.