Най-малко 60 високотехнологични стартъпи/скейлъпи ще получат силен тласък за разрастване на бизнеса си и за излизане на глобалния медиен пазар. Обединение на технологични и инвестиционни компании от няколко европейски страни ще подкрепи стартиращи и развиващи се предприятия от креативната и медийната индустрии за създаване и въвеждане на иновативни технологии.

Подкрепата е в рамките на стартиралия в началото на 2020 г. проект MediaMotorEurope по Програма Хоризонт 2020 за справяне с някои от предизвикателствата пред медийната индустрия. България участва в проекта чрез Клъстер "София град на знанието".

В обединението са включени компаниите MediaCityBergen, ThermiGroup, AthensTechnologyCenter, ClusterSofiaKnowledgeCity, FastTrack, и F6S.

Пакетът услуги ще се предоставя на избрани предприятия чрез четири териториално обособени Иновационни хъба в България, Норвегия, Гърция и Белгия, на базата на общи ресурси (експерти, информация, контакти и инструменти), участие на всички партньори и техните мрежи, като се използва обща Интернет платформа.

Намерението е да бъде създадена екосистема от водещи играчи в медийната и креативните индустрии в Европа - ментори, експерти, корпорации, инвеститори, медии, журналисти и бизнес акселератори.

Всички услуги, включени в тази програма, ще бъдат предоставяни безплатно за участващите стартъпи/скейлъпи, благодарение на StartupEurope.

Каква по-конкретно е подкрепата

В рамките на три интензивни шестмесечни акселераторски програми до края на 2021 г. всеки един от включените в програмата предприемачи (стартъпи/скейлъпи) ще получи следното:

  • специализиран бизнес коучинг за разрастване на бизнеса и излизане на нови перспективни пазари чрез анализ и оценка на пазара, продуктово-пазарно профилиране, маркетинг, правни аспекти, умения за набиране на средства "пичинг", разработване на продукта, стратегическо управление, UX дизайн, и други;
  • достъп до широка международна мрежа от висококвалифицирани ментори, консултанти и експерти с богат опит и възможности в областта на медийната индустрия, високите технологии, бизнес развитието и прилагането на пазарни и финансови модели;
  • позициониране на глобалния пазар на креативната и медийните индустрии и създаване на делови бизнес контакти с най-малко три корпоративни клиента;
  • достъп до мрежа от международни инвеститори и съдействие за привличане на инвестиции, необходими за технологично им развитие и пазарен растеж;
  • възможност за представяне на разработваните продукти/услуги на значими медийни събития и специализирани конференции, имащи силно влияние за индустрията.

Какъв е срокът за кандидатстване

На 2 септември 2020 г. бе пусната обява за втората от трите акселераторски програми.

Срокът за подаване на заявления е до 30 октомври 2020 г.

Проектът MediaMotorEurope се стреми да изгради силна европейска екосистема, която насърчава медийната и креативнатата индустрия за справяне с някои предизвикателства, като: дезинформация и фалшиви новини, достъпност на медийните услуги до хората с увреждания, взаимодействие между човека и устройствата, защита на личните данни, медиен пазар 4.0.

Избран е интересен подход за справяне с тези и други предизвикателства, който се изразява в подкрепата за стартъпи/скейлъпи от страна на международното обединение от технологични и инвестиционни компании.