Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала проверка за злоупотреба с монополно или господстващо положение срещу "Лукойл България" ЕООД. Проверката е образувана по искане на "ОМВ България" ООД.

От КЗК отбелязват, че производството е започнало въз основа на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 102 от Договора за функциониране на европейския съюз.

Двата законови текста (българският естествено е подчинен на европейския)идентично забраняват поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите. В ДФЕС се въвежда като несъвместима с вътрешния пазар на всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки. И в двата текста се изреждат конкретни забранени практики.

Поводът за инициираното след искане на ОМВ открито производство не се съобщава, но пред БНР от компанията посочват, че "подкрепят спазването на законодателството за конкуренцията, което е от съществено значение за здравословната и справедлива бизнес среда". От "Лукойл България" засега не коментират проверката.

И двете дружества членуват в Българската петролна и газова асоциация, откъдето отбелязват че става въпрос за търговски спор между две дружества.

През април 2020 г. по искане на прокуратурата КЗК започна да проверява има ли картелни споразумения между търговците на горива.

През месец май същата година КЗК влезе в офисите на БПГА. Тогава регулаторът съобщи, че проверява дали са допуснати нарушения при определяне цените на масовите автомобилни горива по веригата производство/внос - съхранение - търговия на едро - търговия на дребно, както на отделните хоризонтални нива, така и по вертикала, от страна на членовете на обединението.

Проверки една след друга

През пролетта на 2020 г., когато КЗК започна своята проверка в БПГА, директорът на асоциацията Андрей Делчев каза, че според досегашните (към оня момент) анализи на антимонополния регулатор, точно на този пазар няма монопол, няма картел, няма злоупотреби.

През 2019 г. КЗК също провери, но не намери основание да обяви, че действа картел при определяне цените на горивата.

През 2017 г. КЗК, след като ги проверяваше за картели, одобри предложените от "Лукойл България" ЕООД, "Еко България" ЕАД, "Шел България" ЕАД, "ОМВ България" ООД, "НИС Петрол" ЕООД и "Петрол" АД задължения за приемане на мерки под формата на вътрешни процедури.

През април 2016 г. КЗК съвместно с полицията влезе на проверка в "Лукойл България".

През 2011 - 2012 г. КЗК уличи четири компании за картелно споразумение на пазара на течните горива: "Лукойл България", "Ромпетрол България" АД, "Нафтекс Петрол" ЕООД и "ОМВ България" ООД. В средата на 2012 г. КЗК постанови, че картел няма.

През 2009 г. КЗК анализира механизма на определяне продажната цена на автомобилните горива, използван от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и установи, че цените, по които рафинерията продава продуктите си, се определят на база международните котировки.