Комисията за защита на конкуренцията не разрешава на "Еврохолд" да купи българските активи на ЧЕЗ, става ясно от решение на антимонополната комисия.

С Решение №1169/24.10.2019 г. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) забрани концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на непряк едноличен контрол от страна на "Еврохолд България" АД върху предприятията на ЧЕЗ в България, съобщи КЗК.

На база постъпилата информация и доказателства в хода на проучването по преписка КЗК-822/2019 г., Комисията установи, че нотифицираната сделка ще породи конгломератни ефекти на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор. Планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти.

Въз основа на цялостния анализ Комисията заключи, че обединяването на опита, икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се предприятия в електроенергийния и застрахователния сектори създава предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група и значително възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответните пазари.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано в 14-днвен срок пред Административен съд - София област.

Пълният текст на решение №1169/24.10.2019 г. е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/.

Това е вторият неуспешен опит за продажбата на активите на чешкото дружество в България, след като миналата година със сделка се размина пазарджишката фирма "Инерком" на Гинка Върбакова.

Преди дни от ЧЕЗ обявиха, че и ако сделката с "Еврохолд" не успее, ще се откажат от продажбата на активите.