Агенцията по вписванията припомня, че крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е 30 септември.

От институцията отчетоха, че до момента са подадени 205 794 годишни финансови отчета, 78 на сто от тях са предадени онлайн чрез портала.

Държавната такса за подаване на документите във всички териториални звена е 40 лв. При подаване на годишните финансови отчети онлайн се изисква електронен подпис, а таксата е 20 лв.

Санкциите за нарушаване на изискванията за публикуване на годишните финансови отчети са в размер от 1500 лв. до 2000 лв. за физически лица. За юридически лица и еднолични търговци те са в размер от 2000 лв. до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.