Неотложната необходимост от промени в енергийната и икономическата сфера, които да насочат обществото към по-устойчиво развитие, нарасна значително през последното десетилетие. Пътят към постигане на тази цел е Зелената Трансформация - процес, насочен към намаляване на емисиите на парникови газове, опазване на природните ресурси и насърчаване на иновациите във възобновяеми източници на енергия (ВЕИ).

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са изправени пред особено сложни финансови предизвикателства на Зелената Трансформация, поради ограничени бюджетни ресурси и недостатъчна привлекателност за частни инвеститори. Изключително труден е балансът за едновременно постигане на климатична неутралност до 2050 г., индустриална конкурентоспособност, социална устойчивост и фискална дисциплина.

Участвай в най-голямата дискусия за зеления преход в Централна и Източна Европа - Green Transition Forum 4.0, София 26-28 юни 2024 г. >>

За да отговори на финансовите нужди на зеления преход, финансирането за климата и околната среда е включено в програмите на ЕС. 30% от бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. и 37% от фонда за възстановяване на ЕС са предвидени за действия в областта на климата.

Според оценките на ЕК, за постигане на целите на Европейската зелена сделка, годишните инвестиции ще трябва да се увеличат с около 520 милиарда евро през следващото десетилетие. От тези допълнителни инвестиции 390 милиарда евро годишно ще отидат за декарбонизиране на икономиката и по-специално на енергийния сектор, включително свързани с енергетиката инвестиции в секторите на сградите и транспорта, сочат данни на European Environment Agency (EEA).

Това огромно увеличение от повече от 50% ще подкрепи усилията на ЕС за гарантиране на сигурността на енергийните доставки, както и за създаване на работни места, по-ниски сметки за енергия на домакинствата и промишлеността и подобряване на качеството на въздуха и общественото здраве.

Предизвикателства

Енергийната криза и настоящите геополитически обстоятелства - по-специално необходимостта от прекратяване на всякаква зависимост от руските изкопаеми горива - дадоха структурен тласък за ускоряване на прехода към климата и чистата енергия. Но публичните бюджети бяха силно засегнати от икономическите ефекти на пандемията от COVID-19, енергийната криза и нахлуването на Русия в Украйна.

Новата фискална реалност трябва също така да включва прогнозите, че Европа ще се изправи пред по-слаб икономически растеж, което ще доведе до по-слаби държавни приходи и по този начин ще намали финансовия обхват на правителствата, а те са изправени пред конкуренция при разпределянето на оскъдните публични бюджети.

Научи за предизвикателствата и възможностите от зеления преход - Green Transition Forum 4.0 >>

Също така изграждането на инфраструктура за производство на възобновяема енергия и модернизация на съществуващата енергийна мрежа изисква значителни инвестиции. За много страни в региона на ЦИЕ това е предизвикателство, особено поради ограничените бюджетни ресурси и недостатъчната привлекателност за частни инвеститори.

Възможности

Една от ключовите задачи е намирането на подходящи финансови инструменти и механизми за подкрепа на Зелената Трансформация. Това може да включва комбинация от обществени инвестиции, частни партньорства, зелени облигации, субсидии и механизми за търговия с емисии на въглерод.

Необходима е и ясна и стабилна регулаторна правна рамка, която да улесни инвестициите в зелените технологии и да гарантира справедливост и прозрачност в процеса на трансформация. Такива рамки трябва да бъдат съобразени с международните стандарти за устойчиво развитие и да осигурят стимули за иновации и ефективно използване на ресурсите.

Най-ефективният начин за справяне с финансовите предизвикателства на Зелената Трансформация е чрез активното сътрудничество между правителствата, частния сектор, академичните институции и международните организации. Само чрез съвместни усилия и обмен на знания и ресурси, регионът може да преодолее предизвикателствата и да се движи към устойчиво бъдеще.

За четвърта поредна година най-значимата и мащабна конференция за Зелената трансформация в Централна и Източна Европа ще събере на едно място бизнес лидери, висши политически лидери, политици, еврокомисари, представители на правителства, експерти и неправителствени организации.


Срещата на върха "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)" ще се проведе от 26 до 28 юни. От конферентните сцени в Sofia Event Center ще говорят представители на над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, ще проведат ключовия разговор за утрешния свят.

Бъди част от разговора за по-зелено бъдеще >>

Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с ACT Commodities, ПроКредит Банк, Visa, European Investment Bank, Електрохолд, Артекс Инженеринг АД, ОББ, Енергео, Аурубис България, АЕЦ Козлодуй, Българска Фондова Борса, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, Българска банка за развитие, ICGB, The Oil and Gas Employers" Federation, Главболгарстрой, Електроенергиен Системен Оператор, Булгартрансгаз, Фонд на фондовете, Български Енергиен Холдинг ЕАД.

Green Transition 2024 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Darik Business Review, Euroactive, Economic.bg, ESGnews.bg и The Recursive.

Визия: Dir.bg