На 27 януари на Българската фондова борса започва публично предлагане на емисия акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, съобщи компанията.

Емисията е с размер 12 500 000 лв., разпределенa в 12 500 000 обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка. За продан се предлагат до 30 процента от акциите от капитала на компанията (3 750 000 броя) при минимална цена 7,60 лева за акция.